Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn nhiệm vụ tân thủ Nhiệm vụ tân thủ Nhiệm vụ tân thủ giúp ngườichơi mau chóng nâng cao kỹ năng cho nên mong các tân thủ hãy hoàn thành các nhiệm vụ này. Click vào nút \"Nhiệm vụ\" phía bên phải trên Menu. Sau…
Xây dựng, nâng cấp thành trì Trong giao diện Thành trì, click vào Đất trống để xây dựng các công trình. Phím chữ "Xây" màu xanh biểu thị công trình đã đáp ứng đủ điều kiện xây dựng.   • Nâng cấp công trình: Chọn công…
Giao diện trò chơi Giao diện thành trì 1. Thành chủ: trỏ con chuột lên hình thành chủ sẽ hiện ra giao diện các Thành chủ. 2. Logo: click vào logo sẽ thoát khỏi trò chơi và trở về trang chủ. 3. Menu: click…
 < 1 2