Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hệ thống tài nguyên Tài nguyên     Có 4 loại tài nguyên gồm : Lương thực, gỗ, đá và sắt Tài nguyên tiêu hao chủ yếu trong việc nâng cấp các loại kiến trúc. Nâng cấp các kiến trúc như Nhà dân, Quan…
Thao tác kiến trúc Xây dựng kiến trúc Trong danh mục kiến trúc có hiển thị toàn bộ các kiến trúc trong Thành, nếu nút [Xây dựng] là màu xanh thì biểu thị bạn đã đủ điều kiện xây dựng kiến trúc đó. Nếu…
Danh vọng - Uy danh Danh vọng Danh vọng là điểm đánh giá sự phát triển nội chính, thể hiện thành quả phát triển Thành trì.  Danh vọng có được chủ yếu thông qua việc tiêu hao tài nguyên khi nâng cấp kiến trúc, khoa…
Bản đồ Linh Vương Bản đồ Dùng chuột trái có thể di chuyển bản đồ. Bấm và giữ chuột trái rồi di chuyển, sau đó bỏ ra là xem được khu vực mới Bản đồ thành trì   Bản đồ tài nguyên   Bản…
Sáng lập - gia nhập liên minh Sáng lập  /  Gia nhập liên minh Tam quốc quần hùng, đối mặt với những kẻ địch đang ngày đêm nhòm ngó, sức mạnh của 1 cá nhân e là còn quá mỏng. Chiến đấu đơn độc là một việc…
Hướng dẫn thảo phạt Nhiệm vụ thảo phạt   Nhiệm vụ thảo phạt là cách rèn luyện Võ tướng và tích lũy kinh nghiệm tác chiến cho binh sĩ. Nhiệm vụ thảo phạt phân thành 5 ải với độ khó không ngừng tăng lên.…
 1 2 >