Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Đặc sắc
Đặc sắc
Viếng thăm danh tướng Danh tướng lịch sử Ngoài việc phải xây dựng các kiến trúc để chiêu mộ như những Quan văn/Võ tướng bình thường ([Quán trọ]và [Tụ hiền các]/[Tửu quán]và [Điểm tướng đài]) chiêu mộ danh tướng lịch sử còn cần phải…
Nâng cấp tướng lĩnh Quan văn và Võ tướng đều nâng cấp qua phương thức tích lũy kinh nghiệm. Mỗi lần nâng cấp sẽ nhận được điểm thuộc tính nhất định. Danh tướng lịch sử mỗi lần nâng tới cấp chẵn (Như cấp 30,…
Hệ thống trang bị [Trang bị]: Trang bị trong trò chơi có thể tăng thêm điểm thuộc tính nhân vật. Thông qua nhiệm vụ thảo phạt và Lôi đài người chơi có cơ hội nhận được các trang bị khác nhau. Muốn trang bị…
Hệ thống lôi đài Lôi đài là cách để Quan văn (Võ tướng) thu được kinh nghiệm, nâng cao đẳng cấp và nhận được trang bị. Lôi đài được phân thành các trận đấu theo 3 cấp độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp.…
Trận hình và mưu kế trong Linh Vương Giới thiệu Trận hình Theo bảng trên : Trùy hình khắc chế Câu hình và Kỵ hình. Bị Hạc dực và Ngư lân khắc chế. Có thể thiết lập trận ở phần quân sự Võ tướng. Hình thức chiến đấu…
Chiêu mộ tướng lĩnh Chiêu mộ Quan văn Muốn chiêu mộ Quan văn, người chơi phải xây dựng Quán trọ và Tụ hiền các trong Thành. Hãy vào [Quán trọ] và xem thuộc tính các Quan văn đang chờ chiêu mộ và chi phí…
 1 2 >