Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Cộng đồng
Cộng đồng
Danh sách danh tướng game Linh Vương Danh sách quan văn  (Tên, điểm ở level 1, điểm thưởng chính xác)   1 Gia cát lượng 1 84 940 152 286 252 6666 20 281  2 Quách gia 1 83 920 162 276 247 6666 20 279  3…
 < 1 2