Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Cộng đồng
Cộng đồng
Thông báo bảo trì đột xuất   BQT Linh Vương xin thông báo tới tất cả quý Thành Chủ. Để bảo chất lượng dịch vụ, BQT Linh Vương Truyền Ký sẽ tiến hành bảo trì đột xuất Trang Chủ và Hệ Thống Đăng Nhập. Thời gian…
Hướng dẫn tầm bảo và ghép pháo hoa trong sự kiện Địa Tinh Hướng dẫn tầm bảo và ghép pháo hoa trong sự kiện Địa Tinh
NPH cùng Cộng Đồng Thảo luật và xây dựng về các tính năng game của LVTK Hiện tại BQT Linh Vương Truyền Kỳ đang nhận được rất nhiều sự góp ý của các chư vị Thành Chủ về những tính năng của game như danh tướng, auto, trang bị , quân giới …vv thông qua các…
Quan Văn - Võ Tướng Chiêu mộ Quan văn Muốn chiêu mộ Quan văn, người chơi phải xây dựng Quán trọ và Tụ hiền các trong Thành hiêu mộ Võ tướng Muốn chiêu mộ Võ tướng, người chơi phải xây dựng Tửu quán và Điểm…
Danh sách kiến trúc Quan phủ Quan phủ là trung tâm Thành trì, tại đây Thái thú ban bố mệnh lệnh, tổ chức xây dựng và phát triển Thành trì, điều chỉnh thuế, an ủi bách tính. Cấp Quan phủ càng cao, tốc độ…
Phong cách kiến trúc Phong cách kiến trúc Để tất cả các thành trì của bạn lựa chọn 1 loại phong cách kiến trúc đồng nhất thì các kiến trúc trong thành phải đạt cấp 30, nếu thiết lập ngoại quan thì sẽ không…
 1 2 >