Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Đặc sắc
Viếng thăm danh tướng 02-06-2014
Danh tướng lịch sử
Ngoài việc phải xây dựng các kiến trúc để chiêu mộ như những Quan văn/Võ tướng bình thường ([Quán trọ]và [Tụ hiền các]/[Tửu quán]và [Điểm tướng đài]) chiêu mộ danh tướng lịch sử còn cần phải có sự may mắn nhất định. Sự may mắn không phải lúc nào cũng đến, nhưng một khi đã có cơ hội thì nên nắm bắt ngay. Cơ hội ở đây chính là [Truyền tin] trong trò chơi. Chúng ta lấy ví dụ là chiêu mộ 1 Võ tướng lịch sử, quá trình chiêu mộ như sau: Click vào vào [Tửu quán], click vào [Viếng thăm] kiểm tra xem có tin tức gì (8 tiếng cập nhật 1 lần). Thông thường nếu uy danh và danh vọng của người chơi càng cao thì cơ hội nhận được tin tức danh tướng càng lớn. Nếu không có tin tức gì thì người chơi có thể dùng Vcoin để sử dụng [Nghe ngóng] để dò tìm tin tức danh tướng. Nhưng sử dụng [Nghe ngóng] không phải lúc nào cũng thành công. Trong trường hợp này thì số Vcoin đó sẽ được hoàn trả lại người chơi.
 
 
Nếu click vào [Viếng thăm] phát hiện thấy tin tức - viếng thăm Viên Thượng
 
 
Tại mục [Điều phái Quan văn] hãy chọn 1 Quan văn nhàn rỗi, sau đó click vào nút [Viếng thăm] , hệ thống sẽ chuyển tới trang thiết lập viếng thăm, trong đó:
 
 
 "Tỉ lệ thăm viếng thành công" là do thuộc tính của Quan văn quyết định. [Mị lực] Mị lực càng cao thì tỉ lệ này càng cao. Mang theo vàng cũng có thể tăng tỉ lệ thành công, nhưng không phải mang vàng nhiều vàng thì tỉ lệ thành công sẽ cao. Suy cho cùng thì đều do mị lực của Quan văn quyết định. Bởi vì sử dụng vàng chỉ có thể gia tăng thêm 1 nửa tỉ lệ thành công ban đầu. Lấy ví dụ, tỉ lệ ban đầu là 4%, mang theo 14180 vàng có thể tăng 1%, 1374000 có thể tăng 2% , nhưng nếu người chơi mang theo nhiều hơn nữa thì tỉ lệ thành công vẫn chỉ tăng 2% mà thôi.
 
Ngoài ra người chơi còn có thể "Sử dụng ngựa" để rút ngắn thời gian viếng thăm, hoặc là "Tặng bảo đao" để tăng tỉ lệ thăm viếng thành công. Những thao tác này đều cần tiêu phí lượng Vcoin nhất định. Sau khi hoàn thành các thao tác, người chơi hiểu được phần nào về tỉ lệ thăm viếng. Nếu như đã nắm rõ, hãy mau chóng click vào nút [Viếng thăm] để bắt đầu lịch trình viếng thăm danh tướng. Bởi vì cùng lúc có nhiều người chơi cùng viếng thăm 1 danh tướng, ai ra tay trước thì càng có cơ hội thành công.
Các tin khác