Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Update tính năng: huyện thành 02-05-2018

Quý thành chủ thân mến

Ban quản trị xin thông báo ra mắt tính năng huyện thành và điều chỉnh chỉ số quân giới huyện thành

Đóng xưởng rèn tinh và của hàng bảo thạch

Phạm vi mở: all server

Thời gian: sau bảo trì ngày 08/05

Các tin khác