Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Đặc sắc
Trận hình và mưu kế trong Linh Vương 02-06-2014

Giới thiệu Trận hìnhTheo bảng trên : Trùy hình khắc chế Câu hình và Kỵ hình. Bị Hạc dực và Ngư lân khắc chế.

Có thể thiết lập trận ở phần quân sự Võ tướng.

Hình thức chiến đấuMưu kế:
Đả cẩu côn Có thể triệu cái bang đến cư ngụ, sử dụng đối với Thành trì của người khác , sau khi sử dụng sẽ cắt giảm 10% Lương thực nhân khẩu trong thành, ảnh hưởng trong 3 ngày, một lần tăng 5 dân nộ.
Khai trúc trường Cho những người ăn xin ăn no uống đủ, an ủi, biến họ thành nhân khẩu nhàn rỗi trong thành, sử dụng đối với Thành trì của mình, sau khi sử dụng sẽ phản ngược kế sách Đả cẩu côn.
Soán cải danh sách Xuất hiện lượng lớn lưu dân, cướp lấy quân lương. Sử dụng đối với Thành trì của người khác, sau khi sử dụng tổng số quân lương tăng 10% , ảnh hưởng trong 3 ngày, một lần tăng 5 dân nộ.
Tu đính danh sách Đem lưu dân chiêu mộ thành tân binh cho thành, sử dụng đối với Thành trì của mình, sau khi sử dụng sẽ phản ngược kế sách Soán cải danh sách.
Phỉ binh Xuất hiện lượng lớn phỉ binh, cướp bóc tài nguyên, sử dụng đối với Thành trì của người khác, sau khi sử dụng tài nguyên hiện tại giảm 10%, ảnh hưởng trong 3 ngày, một lần gia tăng 5 dân nộ.
Thanh sao phỉ binh Thanh trừ phỉ binh, sử dụng đối với Thành trì của mình, sau khi sử dụng sẽ phản ngược kế sách phỉ binh, sản lượng tài nguyên được khôi phục.
Hỏa thiêu liên thành Sử dụng đối với Thành trì của người khác, lựa chọn 3 kiến trúc trong thành, hạ cấp xuống 1 (thấp nhất là cấp 1), thời gian là 3 ngày. Trong 3 ngày không thể tái sử dụng kế sách này đối với Thành trì này nữa.
Hô phong hoán vũ Lập tức gọi tới mưa lớn, phóng đại hỏa trong thành. Sử dụng đối với Thành trì của mình, sau khi sử dụng lập tức có hiệu lực, phản ngược lại kế sách Hỏa thiêu liên thành.
Lánh khởi lô táo Di chuyển Thành trì của mình tới vị trí khác, nhân khẩu lao động sẽ lần lượt chuyển về Thành trì, toàn bộ đường cấp dưỡng bị hủy, Doanh trại ở lại vị trí cũ, Không thể xuất binh trong 3 ngày, cũng không thể tái sử dụng kế sách này.
Vô trung sinh hữu Sử dụng đối với Thành trì, Doanh trại của mình, mỗi lần sử dụng có hiệu quả trong 3 ngày. Trong thời gian này nếu có người tới do thám thì đối phương sẽ mang về hư báo với số liệu báo cáo khuếch đại.
Tôn Tẫn giảm báo Sử dụng đối với Thành trì, Doanh trại của mình, mỗi lần sử dụng có kì hạn 3 ngày. Trong thời gian này nếu có người tới do thám thì đối phương sẽ mang về hư báo với số liệu báo cáo bị giảm bớt.
Minh sát thu hào Sử dụng khi xuất phát do thám, phản ngược kế sách Vô trong sinh hữ, mang về chiến báo chuẩn xác.
Hoãn binh kế Sử dụng đối với Thành trì, Doanh trại của người khác. Sau khi sử dụng thì quân công kích từ Thành trì, Doanh trại đó phái tới Thành trì/Doanh trại của mình sẽ bị tăng gấp đôi thời gian. Không tính chồng hiệu quả nếu sử dụng nhiều lần.
Cấp hành quân Sử dụng đối với Thành trì, Doanh trại của mình. Sau khi sử dụng thì phản ngược lại kế hoãn binh,quân công kích từ Thành trì, Doanh trại phái đi tấn công sẽ khôi phục lại thời gian bình thường. Không tính chồng hiệu quả nếu sử dụng nhiều lần.
Man thiên quá hải Sử dụng đối với Thành trì của mình, thời gian là 1 ngày. Sau khi sử dụng Doanh trại không hiển thị trên bản đồ, cũng không thể di chuyển.
Đăng hỏa thông minh Sử dụng đối với Thành trì, Doanh trại của mình. Sau khi sử dụng có thể phản ngược lại kế sách Man thiên quá hải, thu được báo cáo về những Thành trì, Doanh trại đang sử dụng Man thiên quá hải (trong 30 biên độ)
Sấn hỏa đả kiếp Sử dụng khi xuất binh, sau khi sử dụng lượng tài nguyên mà quân đội chiến đấu mang về x3.
Vi Ngụy cứu Triệu Sử dụng khi xuất binh. Sau khi sử dụng quân đội đang trên đường đi công kích hoặc chi viện bên ngoài thì bị điều ngược trở lại Thành trì hoặc Doanh trại. Mỗi ngày 1 Thành trì hoặc Doanh trại chỉ được sử dụng 1 lần, bất luận là ai sử dụng.
Di thi giá họa Sử dụng khi xuất binh. Sau khi sử dụng thì phe công kích mà đối phương nhìn thấy sẽ hiển thị là Thành trì (hoặc Doanh trại) bị giá họa.
Tiếu lý tàng đao Sử dụng khi xuất binh. Sau khi sử dụng thì lần công kích mà đối phương nhìn thấy sẽ hiển thị là chi viện.
Ly gián kế Sử dụng đối với Thành trì, Doanh trại của người khác. Sau khi sử dụng thì tất cả các nhân vật trong thành sẽ giảm 1 điểm trung thành. Mỗi Doanh trại hoặc Thành trì được sử dụng kế sách này 1 lần trong mỗi 6 tiếng, bất luận là ai sử dụng.
Mỹ nhân kế Sử dụng đối với Thành trì, Doanh trại của người khác. Sau khi sử dụng thì trong Doanh trại, Thành trì sẽ có 1 nhân vật giảm 10 trung thành. Mỗi Doanh trại hoặc Thành trì được sử dụng kế sách này 1 lần trong mỗi 6 tiếng, bất luận là ai sử dụng.
Tá thi hoàn hồn Sử dụng đối với quân đội của mình. Sau khi sử dụng sẽ khôi phục số lượng binh sĩ của quân đội về 25% giá trị ban đầu. Mỗi hiệp chỉ được sử dụng 1 lần.
Kim thiền thoát xác Sử dụng đối với quân đội của mình trong chiến trường. Sau khi sử dụng quân đội sẽ trực tiếp rút khỏi chiến đấu, sĩ khí không bị tổn thất.
Phản khách vi chủ Sử dụng đối với quân đội của mình trong chiến trường. Sau khi sử dụng quân đội sẽ được ưu tiên công kích trong hiệp kế tiếp.
Quan môn tróc tặc Sử dụng đối với phe địch trong chiến trường, sau khi sử dụng quân đội đó sẽ không thể chấp hành lệnh rút quân trong 3 hiệp liên tiếp.
Cầm tặc cầm vương Sử dụng đối với quân đội của mình trong chiến trường, sau khi sử dụng nếu quân đội chiến thắng trong hiệp kế tiếp thì phe địch sẽ giảm một nửa sĩ khí.
Chiến trường tiêu trừ trạng thái Sử dụng đối với quân đội mình trong chiến trường, sau khi sử dụng quân đội lập tức giải trừ trạng thái, khôi phục lại bình thường.

Các tin khác