Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Thông báo trì nâng cấp máy chủ toàn bộ server Linh Vương 06-12-2018

Quý thành chủ thân mến

BQT Linh Vương Truyền Kỳ thông báo bảo trì toàn bộ server để tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ, nâng cấp phần cứng máy chủ

Thời gian dự kiến bảo trì: từ 9h00 ngày 06/12 đến 9h00 ngày 10/12/2018 

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn hoặc muốn hơn dự kiến, chúng tôi sẽ thông báo ngay khi server trở lại hoạt động bình thường.

Phạm vị: All server

 

BQT Linh Vương Truyền Kỳ kính báo

Các tin khác