Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
[THÔNG BÁO] Thay đổi quy tắc nhận thưởng sự kiện Tưng Bừng Đốt Pháo 08-04-2020

BQT Linh Vương thông báo

Bắt đầu từ tháng 4/2020 khi quý Thành Chủ tham gia sự kiện Tưng Bừng Đốt Pháo có số lượng mua Hương Pháo Hoa loại lới tới cuối sự kiện bằng nhau, BQT sẽ lấy thành chủ mua vật phẩm sớm hơn sẽ đạt thứ hạng cao hơn để nhận thưởng.

Ví dụ: Thành chủ A và B cùng có số lượng Hương là 1000 đồng Hạng 1, nếu thành chủ A mua Hương trước sẽ nhận được phần thưởng Hạng 1 Top Hương và thành chủ B sẽ nhận phần thưởng Hạng 2 Top Hương

                                                                                                                                                                                                                                                                                       BQT Linh Vương Truyền Kỳ kính báo

Các tin khác