Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin soha
Thông báo điều chỉnh thời gian và phần thưởng sự kiện tại S204 26-04-2017

Chư vị tướng quân thân mén !

Do xảy ra lỗi trong quá trình ghép,ảnh hưởng đến quá trình farm man ảnh hưởng đến quá trình đua top của chư vị nên BQT Linh Vương Truyền Kỳ sẽ hỗ trợ chư vị thành chủ và gia hạn thời gian đua TOP tại S204 như sau:

1 . Điều chỉnh và gia hạn thời gian đua TOP từ ngày 26 - 16/05


2. Hỗ trợ các thành chủ đua top sự kiện và hỗ trợ các vật phẩm tiêu tốn lệnh bằng cách:

- Chúng tôi sẽ kiểm tra biến động vật phẩm lệnh trong các tài khoản đua top, đồng thời hỗ trợ các thành chủ

- Những tài khoản biến động sẽ được hỗ trợ thêm các loại lệnh căn cứ vào sự biến động

- Hệ thống sẽ kiểm tra và phát phần hỗ trợ vào thẳng tài khoản của chư vị thành chủ

 

3. Điều chỉnh phần thưởng đua TOP tấn công và phòng thủ (tăng thêm phần thưởng)

Đối với TOP TẤN CÔNG - Ngoài những phần thưởng ở thông báo trước, những thành chủ nằm trong TOP 10 sẽ được nhận thêm những phần thưởng sau:

 

- Hạng 1: 1000 cổ khí bảo đỉnh + 50 bạch hổ thần khí bảo đỉnh + 100 lệnh mỗi loại + 1 bạch hổ thần vũ bảo đỉnh
- Hạng 2: 700 + 30 bạch hổ thần khí bảo đỉnh + 100 lệnh mỗi loại + 1 bạch hổ thần vũ bảo đỉnh
- Hạng 3: 500 + 20 bạch hổ thần khí bảo đỉnh + 100 lệnh mỗi loại + 1 bạch hổ thần vũ bảo đỉnh
- Hạng 4 - 10: 100 lệnh mỗi loại và 1 bạch hổ thần vũ bảo đỉnh
 
Đối với TOP PHÒNG THỦ - Ngoài những phần thưởng ở thông báo trước, những thành chủ nằm trong TOP 10 sẽ được nhận thêm những phần thưởng sau:
 
- Hạng 1: 100 bạch hổ thần khí bảo đỉnh + 100 cổ khí bảo đỉnh
- Hạng 2: 70 bạch hổ thần khí bảo đỉnh + 100 cổ khí bảo đỉnh
- Hạng 3: 50 bạch hổ thần khí bảo đỉnh + 100 cổ khí bảo đỉnh
- Hạng 4 - 10: 100 cổ khí bảo đỉnh
 
Các tin khác