Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Thông báo bảo trì hệ thống đăng nhập và server 08-05-2018

Quý thành chủ thân mến

BQT Linh Vương Truyền Kỳ thông báo bảo trì toàn bộ máy chủ

Thời gian dự kiến bảo trì: 10h30 - 15h00 ngày 08/05/2018 

Phạm vi: toàn bộ server

Mục đích: tổng kết chuỗi sự kiện 30/4 và cập nhật tính năng Huyện Thành

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn hoặc muốn hơn dự kiến, chúng tôi sẽ thông báo ngay khi server trở lại hoạt động bình thường.

 

BQT Linh Vương Truyền Kỳ kính báo

Các tin khác