Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Thông báo bảo trì đột xuất máy chủ S203 cụm Vị Thủy 16-06-2017


Quý thành chủ thân mến
BQT Linh Vương Truyền Kỳ thông báo bảo trì server đột xuất hệ thống đăng nhập tại S203 để tiến hành khắc phục 1 số lỗi trên hệ thống đăng nhập và nâng cấp server

Thời gian dự kiến bảo trì: 11h45 ngày 16/06/2017 - 15h00 ngày 16/06/2017

Phạm vị: S203 cụm Vị Thủy

Các trường hợp chết thảo phạt trong thời gian bảo trì đột xuất vui lòng gửi thư hỗ trợ về địa chỉ hotro@slg.vn

Chư vị vui lòng cung cấp các thông tin bao gồm:
- Tên đăng nhập
- Tên thành chủ
- Server đang chơi
- Hình ảnh
- Chiến báo
BQT Linh Vương Truyền Kỳ sẽ hỗ trợ lại 100% quân giới thảo phạt


BQT Linh Vương Truyền Kỳ kính báo

Các tin khác