Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Thông báo bảo trì đột xuất hệ thống 28-02-2018

Quý thành chủ thân mến

BQT Linh Vương Truyền Kỳ thông báo bảo trì đột xuất tại server S12 Di Lăng và S13 Hứa Xương để tiến hành bảo trì và nâng cấp server

Thời gian dự kiến bảo trì: 10h15 - 11h00 ngày 28/02/2018 

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn hoặc muốn hơn dự kiến, chúng tôi sẽ thông báo ngay khi server trở lại hoạt động bình thường.

Phạm vị: S12 và S13

 

BQT Linh Vương Truyền Kỳ kính báo

Các tin khác