Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Thông báo bảo trì đột xuất hệ thống 28-02-2018

Quý thành chủ thân mến

BQT Linh Vương Truyền Kỳ thông báo bảo trì đột xuất toàn bộ server để tiến hành bảo trì khắc phục lỗi 1-0-0-1 và nâng cấp server

Thời gian dự kiến bảo trì: kể từ khi có thông báo này đến 17h30 ngày 23/05/2018 

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn hoặc muốn hơn dự kiến, chúng tôi sẽ thông báo ngay khi server trở lại hoạt động bình thường.

Phạm vị: All server

 

BQT Linh Vương Truyền Kỳ kính báo

Các tin khác