Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Hướng dẫn
Thao tác kiến trúc 31-05-2014
Xây dựng kiến trúc
Trong danh mục kiến trúc có hiển thị toàn bộ các kiến trúc trong Thành, nếu nút [Xây dựng] là màu xanh thì biểu thị bạn đã đủ điều kiện xây dựng kiến trúc đó. Nếu nút [Xây dựng] là màu nâu thì biểu thị bạn chưa đủ điều kiện xây dựng. Trỏ chuột vào nút[Xây dựng] có thể kiểm tra được điều kiện cần để xây dựng kiến trúc đó.
 
Tăng tốc xây dựng
 
 
Hủy bỏ kiến trúc
Click vào kiến trúc đang xây dựng, trong giao diện hiện ra click vào nút [Hủy bỏ], hệ thống sẽ căn cứ vào thời gian còn lại để hoàn lại một phần tài nguyên. Lượng tài nguyên đã tiêu hao không được trả lại.
 
 
Nâng cấp kiến trúc
Trỏ con chuột lên kiến trúc trong thành sẽ thấy được cấp độ hoặc trạng thái nâng cấp của kiến trúc đó.
Click vào kiến trúc đã xây xong, trong giao diện kiến trúc có thể thấy cấp độ hiện tại của kiến trúc và điều kiện nâng cấp. Nếu đã đủ điều kiện, thì nút [Nâng cấp] sẽ là màu xanh, hãy click [Nâng cấp] để tiến hành nâng cấp. Nếu điều kiện nâng cấp không đủ thì nút [Nâng cấp] sẽ hiển thị màu nâu.
 
 
Hạ cấp kiến trúc
Trong trường hợp cần thiết, người chơi có thể tiến hành hạ cấp kiến trúc đã xây dựng. Chỉ cần click vào kiến trúc, trong giao diện hiện ra (Hình vẽ dưới) hãy click vào nút[Hạ cấp] để tiến hành hạ cấp kiến trúc. Việc hạ cập kiến trúc không được hoàn trả tài nguyên.
 
Các tin khác