Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Hướng dẫn
Sáng lập - gia nhập liên minh 31-05-2014
Sáng lập  /  Gia nhập liên minh
Tam quốc quần hùng, đối mặt với những kẻ địch đang ngày đêm nhòm ngó, sức mạnh của 1 cá nhân e là còn quá mỏng. Chiến đấu đơn độc là một việc làm hết sức bất lợi. Để tồn tại trong thời loạn, bạn nên tìm những minh hữu có cùng chí hướng, cùng nhau công thành đại nghiệp.
(1) Xây dựng Hồng lư tự.
(2) Thông qua đó có thể nhận được lời mời gia nhập Liên minh từ các Liên minh khác.
 
 
(3) Khi Hồng lư tự đạt tới cấp 3, bạn có thể sáng lập Liên minh riêng của mình và mời người khác gia nhập.
 
Cấp độ Hồng lư tự càng cao thì số thành viên Liên minh dung nạp được càng nhiều. Có được sự hỗ trợ từ các minh hữu lớn mạnh, bạn có thể đi khiêu chiến với nhiều kẻ địch khác.
Các tin khác