Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Cộng đồng
Quan Văn - Võ Tướng 02-06-2014

Chiêu mộ Quan văn
Muốn chiêu mộ Quan văn, người chơi phải xây dựng Quán trọ và Tụ hiền các trong Thành

hiêu mộ Võ tướng

Muốn chiêu mộ Võ tướng, người chơi phải xây dựng Tửu quán và Điểm tướng đài trong Thành.

Các tin khác