Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Cộng đồng
Phong cách kiến trúc 02-06-2014
Phong cách kiến trúc
Để tất cả các thành trì của bạn lựa chọn 1 loại phong cách kiến trúc đồng nhất thì các kiến trúc trong thành phải đạt cấp 30, nếu thiết lập ngoại quan thì sẽ không ưu tiên hiển thị.
Sau khi thiết lập thành công, hãy F5.
 
Ngoại quan
 
Nội quan
Các tin khác