Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Đặc sắc
Nâng cấp tướng lĩnh 02-06-2014
Quan văn và Võ tướng đều nâng cấp qua phương thức tích lũy kinh nghiệm. Mỗi lần nâng cấp sẽ nhận được điểm thuộc tính nhất định. Danh tướng lịch sử mỗi lần nâng tới cấp chẵn (Như cấp 30, 40 ...) thì sẽ nhận được điểm thuộc tính nhiều hơn mấy lần so với các tướng lĩnh bình thường. Cho nên nếu như cùng cấp độ 100 thì thuộc tính của danh tướng sẽ cao hơn rất nhiều so với tướng lĩnh bình thường. Còn giữa các danh tướng có danh khí và chiến tích lịch sử khác nhau thì cũng có điểm thuộc tính khác nhau.
 
Khi Quan văn được bổ nhiệm làm Thái thú thì sẽ nhận được khá nhiều kinh nghiệm thông qua việc xây dựng kiến trúc, nghiên cứu khoa học, tiêu hao tài nguyên ... Quan văn cũng có thể tham gia Lôi đài để nhận thêm kinh nghiệm, hơn nữa một khi tham gia Lôi đài thì dù thắng hay thua cũng nhận được 1 phần kinh nghiệm. Khi Quan văn được bổ nhiệm làm mưu sĩ theo quân đi đánh trận thì điểm kinh nghiệm phụ thuộc vào số quân địch giết được. Khi Quan văn đủ điểm kinh nghiệm thì sẽ tự động nâng cấp và lại bắt đầu tích lũy kinh nghiệm để nâng lên cấp tiếp theo.
 
Võ tướng nhận được nhiều kinh nghiệm thông qua nhiệm vụ thảo phạt, cũng có thể tham gia Lôi đài để nhận thêm kinh nghiệm, hơn nữa một khi tham gia Lôi đài thì dù thắng hay thua cũng nhận được 1 phần kinh nghiệm. Khi Võ tướng dẫn quân đi đánh trận thì điểm kinh nghiệm phụ thuộc vào số quân địch giết được. Khi Võ tướng đủ điểm kinh nghiệm thì sẽ tự động nâng cấp và lại bắt đầu tích lũy kinh nghiệm để nâng lên cấp tiếp theo.
 
Tại [Tụ hiền các] (hoặc [Điểm tướng đài] )có thể xem được thuộc tính của Quan văn (Võ tướng), mỗi lần nâng cấp tướng lĩnh sẽ nhận được điểm thuộc tính nhất định (thông thường là 3 điểm). Người chơi có thể tự phân phối điểm thuộc tính cho nhân vật. Click vào nút + tương ứng tại mỗi dòng thuộc tính là được.
 
 
Nếu người chơi muốn phân phối lại hoặc điều chỉnh điểm 3 loại thuộc tính này thì có thể sử dụng [Tẩy điểm] để thực hiện. Mỗi lần Tẩy điểm sẽ tiêu phí số Vcoin hoặc Ngân bảo nhất định. Sau khi sử dụng [Tẩy điểm] thì điểm 3 thuộc tính sẽ trừ đi mỗi loại 2 điểm, tạo thành 6 điểm để có thể phân phối lại. Người chơi có thể căn cứ vào yêu cầu tại mỗi thời điểm để điều chỉnh cho thích hợp.[Tẩy điểm] có thể sử dụng liên tục nhưng điểm mỗi thuộc tính không thể dưới 10 điểm.
 
Gợi ý
Người chơi nên căn cứ vào yêu cầu của từng phương diện để bồi dưỡng thuộc tính tướng lĩnh. Ví dụ Quan văn được bổ nhiệm làm Thái thú có thể tăng điểm thuộc tính [Nội chính] ; Quan văn dự định điều phái đi viếng thăm danh sĩ thì có thể tăng điểm thuộc tính [Mị lực] ; Quan văn bổ nhiệm làm mưu sĩ hoặc muốn nâng cấp qua Lôi đài thì có thể tăng điểm thuộc tính [Mị lực] và [Mưu trí] . Võ tướng ưu tiên đơn đấu hoặc lôi đài thì nên tăng điểm thuộc tính [Sức mạnh] và [Nhanh nhẹn]) ; Võ tướng dẫn quân đi đánh trận thì nên tăng thuộc tính [Thống lĩnh].
[Chú ý]: Chênh lệch điểm giữa các thuộc tính không thể quá lớn, trong đó điểm cao nhất không thể lớn hơn tổng 2 điểm còn lại.
Các tin khác