Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin soha
Liên minh tranh bá tháng 10-11/2017 20-10-2017

Phạm vi áp dụng:

Cụm Vị Thủy, Cụm Đồng Quan

Thời gian diễn ra:

Bắt đầu từ ngày 24-10-2017 đến ngày  21-11-2017.

 

I. Vòng 1: Hổ Phù Tranh Đoạt Chiến

 

Thời gian

Bắt đầu từ 14:00 ngày 26-10-2017 đến 23:30 ngày 29/10/2017

Nội dung

 

Các Liên minh đoạt quyền tham gia Tranh bá chiến qua việc đăng ký góp Hổ phù.

- Liên minh có Minh khố và quyền quản lý Minh khố có thể kiểm tra và thao tác đạo cụ trong Minh khố.

- Góp Hổ phù tại giao diện Liên minh tranh bá

- Báo danh lần 1 phải góp ít nhất 100 hổ phù, trước khi thời gian tranh quyền kết thúc, có thể tăng thêm hổ phù bất cứ lúc nào (nhưng không thể giảm bớt).

- Khi thời gian tranh quyền kết thúc, 30 liên minh có số hổ phù nhiều nhất sẽ được tham gia tranh bá và sẽ bị khấu trừ hổ phù, các liên minh khác sẽ được hoàn trả Hổ phù.

Xếp hạng số Hổ phù

Điểm tích lũy (Điểm)

1

6

2

4

3

3

4

2

5

1

 
Chú ý:

1. Cách kiếm Hổ phù: Tiêu diệt các đội quân Man tộc hoặc mua trong Thương Thành

2. Nếu số liên minh báo danh nhỏ hơn 8 thì tranh bá tại server đó bị hủy bỏ.

3. Yêu cầu các  thành chủ gia nhập vào liên minh trước thời gian bắt đầu LMTB ( các trường hợp gia nhập liên minh sau thời gian đăng kí hổ phù , BQT không chịu trách nhiệm nếu các thành chủ không được tham dự )

 

II. Vòng 2: Thi đấu tuần hoàn (Vòng loại):

 

Thời gian

Bắt đầu từ 20h45 ngày 2/11/2017 đến 20h45 ngày 13/11/2017

 

 

- Mỗi ngày 1 trận đấu, bên thắng sẽ được 2 điểm tích lũy, hòa được 1, thua được 0

- Mỗi trận đấu, 2 bên được phái nhiều nhất 9 đội quân tham chiến, mỗi đội quân nhiều nhất 3 vạn binh, mỗi người chơi được tham gia nhiều nhất với 3 đội quân.Quân đội tham chiến do người chơi báo danh tại giao diện tranh bá, sau cùng do Minh chủ lựa chọn.

Mỗi trận đấu diễn ra trong 12 hiệp, sau khi trận đấu kết thúc sẽ căn cứ vào số binh linh tổn thất của 2 bên để xác định kết quả. (Chưa hết 12 hiệp mà bên nào chết hết quân thì bị xử là thua), hơn kém nhau trong khoảng 10% được tính là hòa.

- Mỗi quân đội rời khỏi chiến trường thì hệ thống sẽ hoàn trả 80% số binh lính tổn thất. Quân đội bị đánh bại, tướng cầm quân rời khỏi chiến trường mà không bị trọng thương.

- Mỗi thành viên tham chiến có thể nhận được uy danh, điểm cống hiến liên minh (tính theo số binh địch giết được), nếu bị giết sẽ không trừ uy danh, điểm cống hiến liên minh.

Sau khi thi đấu vòng loại kết thúc, sẽ căn cứ vào số điểm tích lũy để đưa ra bảng xếp hạng chung (điểm tích lũy bằng nhau thì xếp hạng căn cứ vào số lượng địch giết được):

2.1. Liên minh đứng thứ 1 – 8 ( theo bảng xếp hạng chung cả 3 thế lực, điểm tích lũy bằng nhau thì xếp hạng căn cứ vào số lượng địch giết được) sẽ tiến vào vòng đấu tranh bá cấp 1.

2.2. Liên minh đứng thứ 9 - 16 ( theo bảng xếp hạng chung cả 3 thế lực, điểm tích lũy bằng nhau thì xếp hạng căn cứ vào số lượng địch giết được ) sẽ tiến vào vòng đấu tranh bá cấp 2.

2.3. Liên minh đứng thứ 17 - 24 (theo bảng xếp hạng chung cả 3 thế lực, điểm tích lũy bằng nhau thì xếp hạng căn cứ vào số lượng địch giết được ) sẽ tiến vào vòng đấu tranh bá cấp 3.

 

III. Vòng 3: Vòng đấu tranh bá các cấp

 

Thời gian

Bắt đầu từ 23h30 ngày 13/11/2017  đến 23h30 ngày 21/11/2017

 

 

Tứ kết, bán kết


Mỗi trận đấu, 2 bên được phái nhiều nhất 12 đội quân tham chiến, mỗi đội quân nhiều nhất 5 vạn binh, mỗi người chơi được tham gia nhiều nhất với 3 đội quân. Quân đội tham chiến do Minh chủ lựa chọn.

Mỗi trận đấu diễn ra trong 15 hiệp.

 

Chung kết

 

Mỗi trận đấu, 2 bên được phái nhiều nhất 15 đội quân tham chiến, mỗi đội quân nhiều nhất 7 vạn binh, mỗi người chơi có thể tham gia nhiều nhất 3 đội quân. Quân đội tham chiến do Minh chủ lựa chọn.

- Mỗi trận đấu diễn ra trong 20 hiệp.

 

Chú ý: Vòng loại, tứ kết, bán kết, chung kết sẽ diễn ra cách nhau 2 ngày để các đội quân có thời gian nghỉ ngơi.

Bảng trình tự thi đấu

 

Tứ kết

Trận 1

1 vs 8

Trận 2

2 vs 7

Trận 3

3 vs 6

Trận 4

4 vs 5

 

Bán kết

Trận 5

Thắng 1 vs Thắng 4

Trận 6

Thắng 2 vs Thắng 3

 
 

Chung kết

Trận 7

Thắng 5 vs Thắng 6

 

Thời gian liên minh tranh bá (Trong đó N là ngày bắt đầu liên minh tranh bá được mở )

 

N

14:00

Đấu hổ phù bắt đầu

N+7

23:30

Kết thúc đấu hổ phù ,Mở ra thi đấu vòng loại

N+5

23:30

Thành viên liên minh hết hạn đăng ký thi đấu

N+9 - N+19

20:45

Thời gian các đội thi đấu

N+19

23:30

Chọn 8 đội mạnh nhất

N+22

20:45

Thi đấu Tứ kết

N+22

23:30

Chọn được ra đội thi đấu bán kết

N+25

20:45

Thi đấu bán kết

N+25

23:30

Chọn 2 đội thi đấu chung kết

N+28

20:45

Chung Kết

N+28

23:30

Kết thúc Liên minh tranh bá.

Phần thưởng với từng server :

 

 

Phần Thưởng đặc biệt chung danh cho "Liên Minh Vô Địch" tại tất cả các server

Liên minh vô địch liên Minh Tranh Bá sẽ được sử dụng Ngoại quan Liên Minh vô cùng đẹp mắt.

Liên Minh Vô Địch sẽ nhận được bộ code danh tướng Thục đặc biệt :

 

1. Tào Tháo

2. Hạ Hầu Đôn

3. Hạ Hầu Uyên

4. Trương Liêu

5. Trương Cáp

6. Từ Hoảng

7. Bàng Đức

 

Chú ý:  

- Yêu cầu các thành viên gia nhập liên minh trước ngày LMTB , cụ thể là trước ngày 24/10/2017

- Lịch thi đấu liên minh tranh bá nên xem trực tiếp thời gian trong game .

- Đối với phần thưởng đặc biệt, đạo cụ kiến trúc sư và code danh tướng các MC Liên Minh sẽ lập danh sách chia thưởng và gửi tới hòm thư hỗ trợ để BQT trực tiếp chuyển tới tài khoản của từng thành chủ.

- Các phần thưởng đặc biệt yêu cầu các minh chủ lên danh sách các thành viên để phát thưởng . Các phần thưởng đặc biệt sẽ có giới hạn cụ thể :

+1 rương tuyệt thế ( hoặc hỏa long ), 1 rương hắc long , 1 bạch hổ thần võ , 50 bạch hổ thần khí

- Mỗi thành viên chỉ  phép  nhận thưởng ở 1 liên minh duy nhất ( nếu thành chủ nào cố tình chuyển liên minh và đăng kí nhận thưởng ở các liên minh khác nhau ,BQT sẽ hủy toàn bộ phần thưởng của thành chủ đó)

- Phần thưởng sẽ được BQT gửi vào Minh khố của Liên Minh trong vòng 48h sau khi có công bố Kết quả chính thức trên trang chủ.Ngoài ra phần thưởng Code Danh Tướng sẽ được phát thẳng trực tiếp vào từng acc người nhận. 

 

 

 

Các tin khác