Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Khai mở Server Quan Độ 06-06-2014

Trận Quan Độ là trận đánh diễn ra trong lịch sử Trung Quốc vào năm 200 tại Quan Độ  thuộc bờ nam Hoàng Hà giữa Tào Tháo và Viên Thiệu là 2 thế lực quân sự mạnh nhất trong thời kì tiền Tam Quốc . Kết quả trận chiến là Tào Tháo đã tiêu diệt gần như hoàn toàn quân số của đối thủ lớn nhất Viên Thiệu, tiến tới đánh bại nốt các thế lực chống đối ở Trung Nguyên, tạo điều kiện xây dựng nên nhà Tào Ngụy đồng thời chấm dứt thời kì Tiền Tam Quốc

KHAI MỞ SERVER QUAN ĐỘ

10h ngày 06/06/2014

Vào đúng lúc 10h ngày 06/06/2014 Linh Vương Truyền Kỳ tiến hành khai mở Quan Độ để chào đón chư vị quân chủ gia nhập thế giới Linh Vương Truyền Kỳ. Thông tin về chuỗi “Bát đại sự kiện chào đón Quân Vương ” chư vị quân chủ xem tại đây

Các tin khác