Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Khai mở máy chủ mới Uyển Thành - 10h00 ngày 31/08 27-08-2018

 

I. Nội Dung Điều chỉnh tại S14 Uyển Thành

1. Điều chỉnh tiến trình server:

- Thời gian xây dựng x2

- Thời gian nghiên cứu đại học điện x2

- Thời gian bảo hộ tân thủ: 3 ngày

- Điều chỉnh "Giảm thời gian xây dựng": từ 22 Vcoi xuống 11 Vcoi

2. Điều chỉnh giá chiêu mộ tướng:

- Điều chỉnh giá chiêu mộ tướng 4444 (vcoi).

- Điều chỉnh giá chiêu mộ quan văn 4444 (vcoi).

3. Thời gian thảo phạt: Thời gian thảo phạt áp dụng tại server mới 

4. Điều chinh giá vật phẩm thương thành 

Giá Vật Phẩm Sv mới

 

II. Nội Dung Chuỗi sự kiện khai mở server

Event 1: Khai thành lập quốc

Nội dung :Mỗi thành chủ khi bắt đầu sự nghiệp tại server mới sẽ nhận được những phần quà xứng đáng với sự nỗ lực của mình. Khi các thành chủ đạt được những thành tựu nhất định hệ thống sẽ tự động trao thưởng cho các thành chủ

Phần thưởng :

 

Event 2: Tìm kiếm báu vật

Thời gian:Bắt đầu từ lúc 10h00 ngày 31/08/2018 đến ngày  24h00 ngày 05/10/2018

Phạm vi áp dụng : S14 Uyển Thành

Nội dung: Trong thời gian event, mỗi thành chủ có thể phái 1 quan văn tới mỏ tài nguyên cấp 4 hoặc 5 để tìm báu vật.

Chú ý: Thời gian tìm báu vật là 1 tiếng, không liên quan tới cự li và đẳng cấp quan văn

Phần thưởng :

Người chơi có thể sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau 

 

Event 3 : Đập Trứng

Thời gian:Bắt đầu từ lúc 10h00 ngày 31/08/2018 đến ngày  24h00 ngày 05/10/2018

Phạm vi áp dụng : S14 Uyển Thành

Mỗi ngày vào lúc 12:00 khi đặng nhập hệ thống tặng mỗi thành chủ 2 quả trứng

Khi đập Trứng cần đạo cụ Binh Trùy . Đập trứng sẽ nhận được một trong những phần thưởng sau 

 

Event 4: Nạp càng nhiều , nhận càng nhiều

Thời gian:Bắt đầu từ lúc 10h00 ngày 31/08/2018 đến ngày  24h00 ngày 05/10/2018

Phạm vi áp dụng : S14 Uyển Thành

Nội dung :Mỗi lần chuyển 500 Vcoin vào trong game sẽ nhận được 1 Bảo rương may mắn

VD: Khi nạp 500 Vcoin nhận được 1 bảo rương may mắn.

Nạp 999 Vcoin sẽ nhận được 1 bảo rương may mắn

Khi mở bảo rương may mắn, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau 

 

Event 5: Lưu Danh Sử Sách

Nội dung : Mỗi thành chủ khi bắt đầu sự nghiệp tại server mới sẽ nhận được những phần quà xứng đáng với nỗi lực của mình. Khi các thành chủ đạt được những thành tựu nhất định

Phần Thưởng 

Lưu ý: 

Các phần thưởng  sẽ được trao trong vòng 72h sau khi người chơi đạt kỷ lục được lưu trên biên niên sử thông báo cho Linh Vương bằng cách gửi thư về địa chỉ hotro.linhvuong@slg.vn, trong đó ghi rõ các thông tin sau:

-      Tên tài khoản:

-      Tên thành chủ:

-      CMTND:

-      Địa chỉ mail đăng ký:

-      Nội dung đạt kỷ lục biên niên sử là:

-      Vị trí (Nhất, Nhì, Ba):

Phần thưởng sẽ được phát khi mỗi hạng mục đã tìm được đủ 3 người chiến thắng. Ngoài ra để cân bằng với phần đông server, BQT quyết định thời gian phát thưởng của từng mục như sau: Các phần thưởng từ giải thứ 2 sẽ bắt đầu được phát vào ngày 20/09/2018 để tránh chênh lệch quá lớn với người chơi khác.

 

Event 6: Tam Đại Liên Minh

Thời gian:Bắt đầu từ lúc 10h00 ngày 31/08/2018 đến ngày  24h00 ngày 05/10/2018

Phạm vi áp dụng : S14 Uyển Thành

Nội dung : Sau khi sự kiện kết thúc, căn cứ theo trên bảng xếp hạng 3 Liên Minh có thế lực cao nhất của Server sẽ được nhận phần thưởng

Thời gian trao thưởng: Trong vòng 48h kể từ ngày kết thúc sự kiện, phần thưởng sẽ được chuyển tới mục Minh khố trong Liên minh. Minh chủ có thể phân phát cho các Thành viên và thông qua Tin tức để công bố tình hình phân phát.

 

Event 7: Quân chủ tranh đấu

Thời gian:Bắt đầu từ lúc 10h00 ngày 31/08/2018 đến ngày  24h00 ngày 05/10/2018

Phạm vi áp dụng : S14 Uyển Thành

Nội dung : Đến 18h00 ngày 05/10/2018, căn cử vào bảng xếp hạng tại thời điểm đó 10 người chơi có Danh Vọng và 10 người chơi có Uy Danh đứng đầu bảng xếp hạng server sẽ nhận đuợc giải thưởng

Lưu ý: 

Các phần thưởng  sẽ được trao trong vòng 48h sau khi kết thúc thời gian sự kiện và người chơi thông báo cho Linh Vương bằng cách gửi thư về địa chỉ hotro.linhvuong@slg.vn, trong đó ghi rõ các thông tin sau:

-      Tên Sự Kiện

-      Tên tài khoản:

-      Tên thành chủ:

-      CMTND:

-      Địa chỉ mail đăng ký:

-      Nội dung đạt đạt sự kiện là:

-      Vị trí (Nhất, Nhì, Ba…):

Các tin khác