Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Khai mở máy chủ mới Di Lăng 10h00 ngày 27/10 26-10-2017

Trận Di Lăng báo thù rửa hận

Dùng hỏa công, Lục Tốn vang danh

Thất bại Di Lăng là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử quân sự và chính trị của nhà Thục Hán. Sức quân, sức nước của Thục Hán bộc lộ suy yếu rõ ràng; bản thân chính quyền tự xưng là kế thừa ngôi chính thống của nhà Đông Hán bắt đầu đi vào con đường suy yếu. 

Ngô và Thục vốn phải liên minh mới có thể chống Ngụy, nay quay ra đánh nhau càng làm suy yếu binh quốc lực của cả 2 nước khiến Tào Ngụy hưởng lợi đặt nền móng cho sự thống nhất Trung Nguyên của Ngụy sau này.

Để trải nghiệm và thỏa chí tung hoàng, đồng thời cảm nhận được không khí của những trận đánh, chiến dịch nổi tiếng năm xưa.

Kính mời chư vị thành chủ tiến vào Linh Vương Truyền Kỳ, mặc sức tung hoành trên máy chủ mới Di Lăng

Khai mở máy chủ mới Di Lăng - 10h00 ngày 27/10/2017

Tốc độ phát triển tại máy chủ mới Di Lăng

1. Điều chỉnh tiến trình  server:

Thời gian xây dựng x2

Thời gian nghiên cứu đại học điện x2

Sau 1 tháng thời gian nghiên cứu về x1

Thời gian bảo hộ tân thủ: 3 ngày

Điều chỉnh "Giảm thời gian xây dựng": từ 22 Vcoi xuống 11 Vcoi

2. Điều chỉnh giá chiêu mộ tướng

Điều chỉnh giá chiêu mộ võ tướng cao cấp 4444 (vcoi).

Điều chỉnh giá chiêu mộ quan văn cao cấp 4444 (vcoi).

3. Thời gian thảo phạt: 

4. Điều chinh giá vật phẩm thương thành 

 

Các tin khác