Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Hướng dẫn
Hướng dẫn thảo phạt 31-05-2014
Nhiệm vụ thảo phạt
 
Nhiệm vụ thảo phạt là cách rèn luyện Võ tướng và tích lũy kinh nghiệm tác chiến cho binh sĩ. Nhiệm vụ thảo phạt phân thành 5 ải với độ khó không ngừng tăng lên. Mỗi 1 cửa ải có 30 độ khó để khảo nghiệm, hết cửa ải này sẽ xuất hiện cửa ải khác. Khi đó người chơi có thể lựa chọn cửa ải hiện tại hoặc cửa ải mới. Nhiệm vụ thảo phạt có thể phái 3 độ quân đi 1 lần, mỗi cửa ải tiêu phí thời gian khác nhau. Cửa ải sau tiêu phí thời gian nhiều hơn cửa ải trước. Nhiệm vụ thảo phạt không chỉ là cơ hội để rèn luyện Võ tướng và binh sĩ mà còn là cơ hội đoạt 1 số bảo vật. Mở bảo vật có thể nhận được các loại đạo cụ và tài nguyên, thậm chí là danh tướng. Cửa ải càng cao thì bảo vật nhận được càng cao cấp! Cho nên nhiệm vụ thảo phạt là con đường tốt nhất để người chơi luyện binh nhận thưởng.
 
Các tin khác