Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Hoàn tất bảo trì toàn bộ máy chủ Linh Vương 06-12-2018

Quý thành chủ thân mến

BQT Linh Vương Truyền Kỳ thông báo toàn bộ server máy chủ đã có thể đăng nhập bình thường

 

 

BQT Linh Vương Truyền Kỳ kính báo

Các tin khác