Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Đặc sắc
Hệ thống trang bị 02-06-2014
[Trang bị]: Trang bị trong trò chơi có thể tăng thêm điểm thuộc tính nhân vật. Thông qua nhiệm vụ thảo phạt và Lôi đài người chơi có cơ hội nhận được các trang bị khác nhau. Muốn trang bị cho nhân vật chỉ cần vào giao diện nhân vật, sau đó click vào nút [Trang bị] để chuyển sang giao diện Trang bị.
 
 
Click vào [Khôi] , [Vũ khí] , [Giáp] , [Thú] , để chuyển sang danh sách mỗi loại trang bị. Trong danh sách, tùy ý click vào 1 trang bị là có thể kiểm tra các thông tin của trang bị đó. Khi lựa chọn trang bị, ngoài việc nâng cao các thuộc tính [Mị lực] và [Mưu trí] (hoặc [Sức mạnh] và [Nhanh nhẹn]) ) ra còn có thể nâng cao [Thể lực] . Click vào nút [Trang bị] để hoàn thành thao tác, đồng thời thuộc tính của nhân vật cũng lập tức tăng lên sau khi trang bị xong.
Nếu muốn tháo gỡ trang bị chỉ cần vào giao diện trang bị (Hình vẽ), click vào trang bị sau đó chọn [Hủy bỏ] ở cột bên phải là được.
 
 
Các tin khác