Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Hướng dẫn
Hệ thống tài nguyên 02-06-2014
Tài nguyên
 
 
Có 4 loại tài nguyên gồm : Lương thực, gỗ, đá và sắt
Tài nguyên tiêu hao chủ yếu trong việc nâng cấp các loại kiến trúc. Nâng cấp các kiến trúc như Nhà dân, Quan phủ thì cần nhìu các loại tài nguyên như Gỗ, Đá. Cấp độ càng cao thì tài nguyên cần cho nâng cấp cũng nhiều.
Tài nguyên có được thông qua phương thức khai thác. Trên bản đồ tìm 1 Mỏ tài nguyên gần Thành trì ( Ruộng sản xuất Lương thực, Hồ sản xuất Lương thực, Mạch quặng sản xuất Sắt, Sơn địa sản xuất Gỗ), sau đó click vào và nhập số lượng dân công phái đi, click vào nút Điều chỉnh để xác nhận.
Mỏ tài nguyên càng gần Thành trì, cấp độ càng cao thì lượng khai thác càng lớn.
Ngoài ra nếu có Doanh trại, có thể cho Doanh trại đóng quân trên Mỏ tài nguyên sẽ thêm gia tăng chiếm lĩnh.
 
Quản lý các mỏ tài nguyên tại giao diện Quan phủ, mục Sản xuất
Các tin khác