Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Đặc sắc
Hệ thống lôi đài 02-06-2014
Lôi đài là cách để Quan văn (Võ tướng) thu được kinh nghiệm, nâng cao đẳng cấp và nhận được trang bị. Lôi đài được phân thành các trận đấu theo 3 cấp độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp.
Cấp độ của Tướng lĩnh tham gia lôi đài bị hạn chế theo cấp độ lôi đài. Trong đó ——
Sơ cấp: Dành cho tướng lĩnh có cấp độ nhỏ hơn 100
Trung cấp:Dành cho tướng lĩnh có cấp độ nhỏ hơn 200
Cao cấp: Không hạn chế cấp độ
Lôi đài của Quan văn được diễn ra vào lúc 12h, 14h và 16h theo cấp độ Sơ, Trung, Cao cấp tương ứng. Còn lôi đài của Võ tướng diễn ra vào 13h, 15h và 17h. Người chơi phải phái Quan văn (Võ tướng) tham gia lôi đài trước khi các trận đấu bắt đầu.
Để tham gia Lôi đài Sơ cấp, người chơi cần tới danh sách Quan văn (Võ tướng) trong [Tụ hiền các](hoặc[Điểm tướng đài])để tìm hiểu cấp độ của Quan văn (Võ tướng) cùng với cấp độ lôi đài tương ứng. Lựa chọn 1 tướng lĩnh có thuộc tính [Mị lực] và [Mưu trí] (hoặc [Sức mạnh] và [Nhanh nhẹn]) tương đối cao và [Thể lực] khá, sau đó click vào tên tướng lĩnh để chuyển sang giao diện nhân vật.
 
 
Mở danh sách cấp độ trong mục [Lôi đài] và lựa chọn cấp độ lôi đài, sau đó click vào [OK] là được.Lúc này [Nhân vật điều phái] trong mục Trạng thái của nhân vật sẽ hiển thị 2 chữ \"Lôi đài\".
Trước khi Lôi đài bắt đầu, nếu người chơi muốn hủy bỏ tham gia lôi đài hoặc muốn thay tướng lĩnh khác thì chỉ cần click vào [Tụ hiền các] (hoặc [Điểm tướng đài]), sau khi giao diện hiện ra hãy click vào nút [Lôi đài] (Như hình vẽ) là có thể kiểm tra thông tin về tiến trình lôi đài. Click vào [Triệu hồi] là có thể lập tức hủy bỏ tham gia Lôi đài.
 
 
Sau khi Lôi đài kết thúc, hệ thống sẽ gửi [Báo cáo lôi đài] thuật lại quá trình và kết quả các trận đấu. Các văn quan võ tướng sau khi Lôi đài sẽ hao tổn khá nhiều Thể lực. Mỗi 1 tiếng sẽ tự hồi phục 10% Thể lực, cho nên 1 tướng lĩnh không thể tham gia liên tiếp tất cả các trận Lôi đài.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác