Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Đặc sắc
Hệ thống khoa học kỹ thuật 28-05-2014

Trong trò chơi có tổng cộng 28 loại khoa học kỹ thuật, cấp độ khoa học càng cao thì hiệu quả đối với sản xuất, xây dựng, quân sự càng cao. Người chơi cần nghiên cứu kĩ càng và nỗ lực nâng cấp các loại khoa học kỹ thuật, đó chính là 1 nửa thành công.

Người chơi có thể xây dựng trong Thành 1 Đại học điện, sau đó phát triển khoa học trong đó. Trong danh mục các loại khoa học (Như hình vẽ 6) có hiển thị các mục nghiên cứu khác nhau, lựa chọn 1 loại, nếu có đủ điều kiện thì bạn có thể nghiên cứu nâng cấp. Trỏ con chuột vào nút [Nghiên cứu] sẽ thấy điều kiện nghiên cứu và hiệu quả nghiên cứu.

Nếu vì lí do đặc biệt cần phải hủy bỏ nghiên cứu đang tiến hành thì chỉ cần vào Đại học điện, mở danh mục nghiên cứu, click vào nút [Hủy bỏ] là được. Căn cứ vào thời gian còn lại, hệ thống sẽ hoàn trả một phần kinh phí nghiên cứu.

Đẳng cấp Đại học điện càng cao thì chủng loại và đẳng cấp khoa học có thể nghiên cứu càng cao. Nhưng so với việc xây dựng nội chính, thì nghiên cứu khoa học hao phí nhiều tài nguyên hơn và thời gian nâng cấp cũng lâu hơn.

Các kỹ thuật có thể nghiên cứu

Trồng trọt : Mỗi lần nâng cấp, lượng Lương thực thu được mỗi lần tăng 2%.1%
 
Luyện sắt : Mỗi lần nâng cấp, số lượng Sắt luyện được mỗi lần tăng 2%.
 
Đào đá : Mỗi lần nâng cấp, số lượng Đá khai thác được mỗi lần tăng 2%.
 
Chặt gỗ : Mỗi lần nâng cấp, số lượng Gỗ chặt được mỗi lần tăng 2%.
 
Hành quân : Mỗi lần nâng cấp tăng 3% tốc độ di chuyển
 
Chiến giáp : Mỗi lần nâng cấp, thuộc tính phòng ngự của chiến giáp tăng 3%
 
Kháng cung : Mỗi lần nâng cấp, sức phòng ngự đối với Cung thủ tăng 3%
 
Mưu lược : Mỗi lần nâng cấp, sức đề kháng mưu kế tăng 3%.
 
Chiến mã : Mỗi lần nâng cấp, thuộc tính của chiến mã tăng 3%
 
Kháng Bộ binh : Mỗi lần nâng cấp, sức phòng ngự đối với Bộ binh tăng 3%
 
Cung tiễn : Mỗi lần nâng cấp, thuộc tính của cung tiễn tăng 3%
 
Kháng Kỵ binh : Mỗi lần nâng cấp, sức phòng ngự đối với Kỵ binh tăng 3%
 
Vũ khí : Mỗi lần nâng cấp, chủng loại đao, thương có thể chế tạo tăng, số tài nguyên cần để chế tạo giảm 2%.
 
Cung tiễn : Mỗi lần nâng cấp, chủng loại cung nỏ có thể chế tạo tăng, số tài nguyên cần để chế tạo giảm 2%.
 
Khôi giáp : Mỗi lần nâng cấp, chủng loại áo giáp, mũ có thể chế tạo tăng, số tài nguyên cần để chế tạo giảm 2%.
 
Chiến mã : Mỗi lần nâng cấp, chủng loại ngựa có thể chế tạo tăng, số tài nguyên cần để chế tạo giảm 2%.
 
Xây thành : Mỗi lần nâng cấp, có thể gia tăng sức bền của tất cả các kiến trúc trong Thành trì và Doanh trại lên 2%, kỹ thuật phòng ngự đô thành tăng lên gấp bội.
 
Tích trữ : Mỗi lần nâng cấp, lượng tài nguyên Kho có thể bảo vệ tăng lên 1%
 
Doanh trại : Mỗi lần nâng cấp, thời gian đóng băng cần thiết để Doanh trại di chuyển 1 ô vuông giảm 15 giây.
 
Trận pháp : Mỗi lần nâng cấp, hiệu quả tấn công tăng 1%
 
Thống lĩnh : Mỗi lần nâng cấp, số lượng binh sĩ Võ tướng đem theo tăng 5%
 
Do thám : Chênh lệch cấp độ nghiên cứu khoa học giữa 2 bên sẽ quyết định tỷ lệ thành công, chênh lệch về mưu trí Quan văn quyết định phạm vi chiến báo, xuất phát giảm x% thể lực.
Các tin khác