Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Hướng dẫn
Danh vọng - Uy danh 31-05-2014
Danh vọng
Danh vọng là điểm đánh giá sự phát triển nội chính, thể hiện thành quả phát triển Thành trì. 
Danh vọng có được chủ yếu thông qua việc tiêu hao tài nguyên khi nâng cấp kiến trúc, khoa học kỹ thuật. Vàng và tài nguyên tiêu hao càng nhiều thì danh vọng thu được càng cao. Việc nâng cấp Quan phủ, Đại học điện, Hồng lư tự cần tiêu hao vàng và tài nguyên lớn, do vậy danh vọng thu được cũng lớn.
 
Công dụng : Xây dựng thành trì
Cách tăng : Nâng cấp kiến trúc, khoa học kỹ thuật
Bảng danh vọng
 
Uy danh
Uy danh: là điểm đánh giá sự phát triển của Quân sự, thể hiện sức mạnh thống trị về mặt quân sự của Thành chủ.
Uy danh có được chủ yếu thông qua các cuộc chiến tranh, công kích đối thủ và nhiệm vụ thảo phạt.
Khi chiến đấu, uy danh của người chơi được tính theo quy định là nếu người chơi giết được càng nhiều quân địch thì uy danh thu được càng cao.
Khi uy danh bên tấn công=< Uy danh bên bị tấn công*1.5, thì bên tấn công nhận được điểm uy danh theo quy định tiêu chuẩn.
Uy danh bên bị tấn công*1.5< Uy danh bên tấn công = < Uy danh bên bị tấn công*2, thì bên tấn công nhận được điểm uy danh là 50% theo quy định.
Uy danh bên bị tấn công*2< Uy danh bên tấn công =<Uy danh bên bị tấn công*3, thì bên tấn công không nhận được uy danh.
Uy danh bên bị tấn công*3<Uy danh bên tấn công =<Uy danh bên bị tấn công*6, thì bên tấn công bị trừ 50% theo quy định.
Uy danh bên bị tấn công*6< Uy danh bên tấn công, thì bên tấn công bị trừ 100% theo quy định.
 
Trong nhiệm vụ thảo phạt, với những nhiệm vụ có độ khó cao, số lượng quân địch giết được càng nhiều thì uy danh nhận được càng lớn. Nhưng nếu sau khi uy danh được nâng cao vẫn tiếp tục làm lại những nhiệm vụ có độ khó thấp thì uy danh bạn thu được sẽ ít, đôi khi bằng 0.
 
Công dụng : Chiếm thành trì
Cách tăng : Tấn công người chơi, làm nhiệm vụ thảo phạt, bình man
Bảng uy danh

 

Các tin khác