Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Cộng đồng
Danh sách kiến trúc 02-06-2014
Quan phủ
Quan phủ là trung tâm Thành trì, tại đây Thái thú ban bố mệnh lệnh, tổ chức xây dựng và phát triển Thành trì, điều chỉnh thuế, an ủi bách tính. Cấp Quan phủ càng cao, tốc độ nâng cấp, xây dựng kiến trúc càng nhanh.
 
Nhà dân
Nhà dân là nơi ở của cư dân trong thành. Cấp Nhà dân càng cao thì nhân khẩu càng nhiều, nhân khẩu nhiều sẽ hấp dẫn dân tới định cư, nhân khẩu trong thành cũng sẽ nhiều lên. Có thể xây dựng nhiều Nhà dân trong thành.
 
Kho
Kho là nơi chứa tài nguyên, bao gồm Lương thực, Gỗ, Đá, Sắt. Cấp Kho càng cao thì sức chứa càng lớn, hơn nữa còn có thể bảo vệ tài nguyên không bị cướp. Có thể xây dựng nhiều Kho trong thành
 
Chợ
Chợ là nơi giao dịch hàng hóa, tài nguyên dư thừa có thể trao đổi tại đây. Chợ là nơi có thể vận chuyển, mua bán tài nguyên và quân giới. Vận chuyển là do các Thương đội đảm nhiệm. Chợ thăng 1 cấp thì sẽ thêm 1 Thương đội và giảm bớt 1 phần thuế giao dịch.
 
Quán trọ
Quán trọ là nơi chiêu mộ Quan văn. Nâng cao Cấp Quán trọ sẽ có thể lưu giữ nhiều Quan văn thuộc tính cao. Bảng danh sách Quan văn chờ chiêu mộ trong Quán trọ sẽ được cập nhật theo thời gian nhất định. 
 
Tửu quán
Quán rượu là nơi chiêu mộ Võ tướng. Đẳng cấp quán trọ càng cao thì cơ hội thu hút các Võ tướng thuộc tính cao tới càng lớn. Danh sách các Võ tướng chờ chiêu mộ sẽ được cập nhật theo thời gian nhất định. 
 
Dịch trạm
Dịch trạm là nơi chịu trách nhiệm vận chuyển vật tư, quản lý đường dây tiếp viện. Cấp độ dịch trạm càng cao, phạm vi tiếp viện càng rộng.
 
Đại học điện
Đại học điện là nơi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, có tác dụng rất lớn đối với việc xây dựng, sản xuất, tác chiến. Cấp Đại học điện càng cao thì cấp khoa học kỹ thuật càng cao, nhưng đồng thời chỉ có thể tiến hành 1 nghiên cứu. nhưng khoa học có thể hỗ trợ cho tất cả các thành của người chơi (Chú ý : Đại học điện phải đạt đủ cấp độ chỉ định thì mới có thể phát huy hiệu quả trong tất cả các thành)
 
Tụ hiền các
Tụ hiền các là nơi Quan văn nghị sự. Tại đây có thể kiểm tra tình trạng, lôi đài, bổ nhiệm, điều phái, ban thưởng Quan văn. Tụ hiền các phải có chỗ ngồi trống thì mới có thể chiêu mộ được Quan văn. Cấp độ Tụ hiền các càng cao, thì số Quan văn chiêu mộ được càng nhiều. Mỗi lần thăng cấp có thể dung nạp thêm 1 Quan văn.
 
Điểm tướng đài
Điểm tướng là nơi Võ tướng nghị sự. Tại đây có thể kiểm tra tình trạng, lôi đài, bổ nhiệm, điều phái, ban thưởng Võ tướng. Điểm tướng đài phải có chỗ ngồi trống thì mới có thể chiêu mộ được Võ tướng. Cấp độ Điểm tướng đài càng cao, thì số Võ tướng chiêu mộ được càng nhiều. Mỗi lần thăng cấp có thể dung nạp thêm 1 Võ tướng.
 
Hồng lư tự
Hồng lư tự là cơ quan đón tiếp các đại sứ. Khi Hồng lư tự đạt tới cấp 1, có thể nhận được lời mời gia nhập Liên minh. Khi đạt tới cấp 3 thì người chơi có thể tự lập Liên minh và mời người khác gia nhập. Liên minh thông qua Hồng lư tự để tiến hành liên hợp tác chiến. Cấp độ Hồng lư tự của Minh Chủ càng cao thì giới hạn nhân số trong Liên minh càng tăng. 
 
Binh trường
Binh trường là nơi tập kết, trang bị, huấn luyện, điều phái quân đội. Tại đây có thể kiểm tra tình hình quân đội, điều chỉnh chiến thuật, phái quân đội đi tấn công hoặc chi viện ... Cấp độ Binh Trường càng cao, tốc độ nâng cao sĩ khí càng nhanh, đồng thời số quân đội xuất chinh càng đông.
 
Tường thành
Tường thành bao quanh Thành trì là lá chắn bảo hộ Thành trì. Quân đội trong thành được tường thành bảo vệ sẽ không bị thương và nâng cao tầm bắn của quân thủ thành. Trong tường thành có thể kiến tạo các công sự phòng ngự. Cấp tường thành càng cao thì sức bảo hộ càng lớn, và càng có thêm nhiều thiết bị phòng ngự thành.
 
Xưởng binh khí
Xưởng binh khí là nơi chế tạo vũ khí cho quân đội. Cấp độ càng cao, tốc độ chế tạo vũ khí càng nhanh. Thiết bị vũ khí được sản xuất sẽ dùng để trang bị cho tân binh tại Binh trường.
 
Xưởng khôi giáp
Xưởng khôi giáp là nơi chế tạo dụng bị phòng bị cho quân đội. Cấp độ càng cao, tốc độ chế tạo vũ khí càng nhanh. Thiết bị sản xuất xong sẽ dùng để trang bị cho tân binh tại Binh trường.
 
Xưởng mã xa
Xưởng mã xa là nơi huấn luyện chiến mã và chế tạo Máy bắn đá cho quân đội. Cấp độ càng cao thì tốc độ huấn luyện và chế tạo càng nhanh. Chiến mã sau khi huấn luyện xong và Máy bắn đá sau khi chế tạo xong sẽ dùng để trang bị cho tân binh và quân đội tại Binh trường.
 
Trung quân đại tướng
Trung quân đại trướng là nơi nghị sự của tướng lĩnh trong Doanh trại. Tại đây có thể kiểm tra trạng thái, tiến hành bổ nhiệm, điều phái hoặc ban thưởng cho các Quan văn, Võ tướng, Quân sư trong Doanh trại. Cấp độ Trung quân đại trướng càng cao, số quan viên dung nạp được càng nhiều. Mỗi lần nâng cấp sẽ dung nạp được thêm 1 Quan văn hoặc Võ tướng.
 
Hàng rào bảo vệ
Hàng rào bao quanh Doanh trại là lá chắn bảo vệ Doanh trại. Doanh trại bảo vệ cho quân đội bên trong không bị thương và tăng thêm tầm bắn của quân thủ Doanh trại. Trong hàng rào, có thể xây các công sự phòng ngự. Hàng rào càng cao càng tăng thêm sức bảo vệ, và cũng có thể xây thêm nhiều các thiết bị phòng ngự. 
 
Binh trường doanh trại
Binh trườngDoanh trại là nơi tập kết, trang bị, huấn luyện, điều phái quân đội. Cấp độ Binh Trường càng cao, tốc độ nâng cao sĩ khí càng nhanh, đồng thời số quân đội xuất chinh càng đông. Tại đây có thể phái quân đội đi tấn công hoặc chi viện ... Căn cứ vào Cấp của Binh trường, có thể lựa chọn Máy bắn đá công kích những mục tiêu khác nhau.
 
Dịch tramh doanh trai
Dịch trạm là nơi chịu trách nhiệm vận chuyển vật tư, quản lý đường dây tiếp viện. Cấp độ dịch trạm càng cao, phạm vi tiếp viện càng rộng.
 
Doanh khố
Doanh khố là nơi chứa tài nguyên, bao gồm Lương thực, Gỗ, Đá, Sắt. Cấp Doanh khố càng cao thì sức chứa càng lớn, hơn nữa còn có thể bảo vệ tài nguyên không bị cướp. Có thể xây dựng nhiều Doanh khố trong Doanh trại.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác