Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ mới Hổ Lao Quan 18/08 17-08-2017

Event 1: Quà tặng tân thủ

Nội dung: Người chơi tạo tài khoản trong game sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Phần thưởng:

Event 2: Xích thố đua cùng tân thủ

Nội dung: Sau khi kích hoạt tài khoản, người chơi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trong 4 ngày (66 nhiệm vụ) sẽ được nhận phần thưởng, quá 4 ngày thì sẽ không đc nhận phần thưởng.

Phần thưởng 1 sơ cấp man tướng rương, 5 hoàng kim tài nguyên lễ hạp, 300 vàng

Event 3: Gia tăng kinh nghiệm

Thời gian: Vĩnh viễn, vào các thời điểm trong ngày 13h-15 h, 19h-21h.

Nội dung: Các quan văn và võ tướng sẽ được gia tăng kinh nghiệm. Hệ số gia tăng điểm kinh nghiệm 50%.

Event 4: Khai thành lập quốc

Nội dung: Mỗi thành chủ khi bắt đầu sự nghiệp tại server mới sẽ nhận được những phần quà xứng đáng với sự nỗ lực của mình. Khi các thành chủ đạt được những thành tựu nhất định hệ thống sẽ tự động trao thưởng cho các thành chủ

Phần thưởng:

Event 5: Tìm kiếm báu vật

Thời gian:Bắt đầu từ lúc 10h00 ngày 18/08/2017 đến ngày 24h00 ngày 18/09/2017

Phạm vi áp dụng : máy chủ Hổ Lao Quan

Nội dung: Trong thời gian event, mỗi thành chủ có thể phái 1 quan văn tới mỏ tài nguyên cấp 4 hoặc 5 để tìm báu vật.

Chú ý: Thời gian tìm báu vật là 1 tiếng, không liên quan tới cự li và đẳng cấp quan văn

Phần thưởng :

Người chơi có thể sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau 

Event 6: Đập Trứng

Thời gian:Bắt đầu từ lúc 10h00 ngày 18/08/2017 đến ngày 24h00 ngày 18/09/2017

Phạm vi áp dụng : máy chủ Hổ Lao Quan

Mỗi ngày vào lúc 12:00 khi đặng nhập hệ thống tặng mỗi thành chủ 2 quả trứng

Khi đập Trứng cần đạo cụ Binh Trùy . Đập trứng sẽ nhận được một trong những phần thưởng sau

Event 7: Nạp càng nhiều , nhận càng nhiều

Thời gian:Bắt đầu từ lúc 10h00 ngày 18/08/2017 đến ngày  24h00 ngày 18/09/2017

Phạm vi áp dụng : máy chủ Hổ Lao Quan

Nội dung :Mỗi lần chuyển 500 Vcoin vào trong game sẽ nhận được 1 Bảo rương may mắn

VD: Khi nạp 500 Vcoin nhận được 1 bảo rương may mắn.

Nạp 490 Vcoin không nhận được bảo rương may mắn

Khi mở bảo rương may mắn, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau

Event 8: Lưu Danh Sử Sách

Nội dung : Mỗi thành chủ khi bắt đầu sự nghiệp tại server mới sẽ nhận được những phần quà xứng đáng với nỗi lực của mình. Khi các thành chủ đạt được những thành tựu nhất định

Phần Thưởng

Lưu ý: 

Các phần thưởng  sẽ được trao trong vòng 72h sau khi người chơi đạt kỷ lục được lưu trên biên niên sử thông báo cho Linh Vương bằng cách gửi thư về địa chỉ hotro@slg.vn, trong đó ghi rõ các thông tin sau:

- Tên tài khoản:

- Tên thành chủ:

- CMTND:

- Địa chỉ mail đăng ký:

- Nội dung đạt kỷ lục biên niên sử là:

- Vị trí (Nhất, Nhì, Ba):

Phần thưởng sẽ được phát khi mỗi hạng mục đã tìm được đủ 3 người chiến thắng.

Ngoài ra để cân bằng với phần đông server, BQT quyết định thời gian phát thưởng của từng mục như sau: Phần Thưởng thứ 1 2 (tân thủ và thành cấp 3) sẽ phát ngày sau khi có thành chủ đạt được. Các phần thưởng từ giải thứ 3 sẽ bắt đầu được phát vào ngày 18/09/2017 để tránh chênh lệch quá lớn với người chơi khác.

 

Event 9: Quân chủ tranh đấu

Thời gian: Bắt đầu từ lúc Bắt đầu từ lúc 10h00 ngày 18/08/2017 đến ngày  24h00 ngày 30/09/2017

Phạm vi áp dụng : s501.linhvuong.slg.vn

Nội dung : Đến 18h00 ngày 30/09/2016, căn cử vào bảng xếp hạng tiêu diệt man tộc trên biên niên sử để tính điểm và trao thưởng

Căn cứ theo bảng điểm và bảng xếp hạng biên niên sử, BQT sẽ tính tổng điểm của các thành chủ để trả thưởng.
Ví dụ:

Thành Chủ A hạng 1 tiêu diệt Hung nô hạng 2 tiêu diệt khương để hạng 3 Tiên Ti sẽ có số điểm = 5.0 + 2.5 + 1.0 = 8.5

- Khi đã có bảng xếp hạng tổng điểm BQT sẽ công bố rộng rãi và căn cứ trả thưởng theo cơ cấu giải thưởng dưới đây.
- Trường hợp các thành chủ có số điểm bằng nhau BQT sẽ căn cứ xếp hạng theo luật Huy Chương (ai có số lượng hạng 1 nhiều hơn > nếu số lượt hạng nhất bằng nhau sẽ căn cứ theo lượt hạng nhì...)

Lưu ý: 

Các phần thưởng  sẽ được trao trong vòng 48h sau khi kết thúc thời gian sự kiện và người chơi thông báo cho Linh Vương bằng cách gửi thư về địa chỉ hotro@slg.vn, trong đó ghi rõ các thông tin sau:

- Tên Sự Kiện

- Tên tài khoản:

- Tên thành chủ:

- CMTND:

- Địa chỉ mail đăng ký:

- Nội dung đạt đạt sự kiện là:

- Vị trí (Nhất, Nhì, Ba):

Các tin khác