Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Chuỗi sự kiện chào mừng Quốc Khánh 2/9 25-08-2017

Sự kiện 1 :Truy tìm địa tinh

Phạm vi áp dụng sự kiện :

Server : S202 - 203

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 10h00 ngày 31-08-2017 đến 10h00 ngày 11-09-2017.

Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện tại tất cả các mỏ tài nguyên cấp 2 trở lên xuất hiện bọn quái vật Địa Tinh . Mỏ càng cao số lượng Địa Tinh càng nhiều . Để đem lại thế giới yên bình cho Linh Vương Truyền Kỳ ,các thành chủ hãy mau xuất quân chinh phạt những quân đoàn Địa tinh đồng thời nhận được những phần thưởng thú vị

Thời gian xuất hiện Địa Tinh :

Mỏ cấp 2 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 6 đến 8 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 3 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 8 đến 12 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 4 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 16 tiếng sau sẽ có lại

Mỏ cấp 5 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 24 tiếng sau sẽ có lại.

Sức mạnh quân đội Địa Tinh tương đương với quân đội Mạnh hoạch

Khi tiêu diệt Địa Tinh có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Khi tiêu diệt Địa Tinh Vương có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Sử dụng các vật phẩm Phốt Pho – Bột Than – Tre để ghép thành các loại Pháo Hoa trong mục “Nhiệm Vụ Lễ Tết

- 01 Pháo Hoa Loại Lớn = 01 Phốt Pho + 01 Bột Than + 01 Tre

- 01 Pháo Hoa Loại Nhỏ = 01 Phốt Pho + 01 Bột Than

- Để sử dụng Pháo Hoa Loại Lớn cần đạo cụ Hương

Pháo Hoa Loại Nhỏ không cần sử dụng đạo cụ

Sử  dụng Pháo Hoa Loại Lớn ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

Sử  dụng Pháo Hoa Loại nhỏ ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

 

Sự kiện 1 :Truy tìm địa tinh

Phạm vi áp dụng sự kiện :

Server : S204

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 10h00 ngày 31-08-2017 đến 10h00 ngày 11-09-2017.

 

Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện tại tất cả các mỏ tài nguyên cấp 2 trở lên xuất hiện bọn quái vật Địa Tinh . Mỏ càng cao số lượng Địa Tinh càng nhiều . Để đem lại thế giới yên bình cho Linh Vương Truyền Kỳ ,các thành chủ hãy mau xuất quân chinh phạt những quân đoàn Địa tinh đồng thời nhận được những phần thưởng thú vị

Thời gian xuất hiện Địa Tinh :

Mỏ cấp 2 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 6 đến 8 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 3 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 8 đến 12 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 4 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 16 tiếng sau sẽ có lại

Mỏ cấp 5 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 24 tiếng sau sẽ có lại.

Sức mạnh quân đội Địa Tinh tương đương với quân đội Mạnh Hoạch

Khi tiêu diệt Địa Tinh có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Khi tiêu diệt Địa Tinh Vương có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Sử dụng các vật phẩm Phốt Pho – Bột Than – Tre để ghép thành các loại Pháo Hoa trong mục “Nhiệm Vụ Lễ Tết

- 01 Pháo Hoa Loại Lớn = 01 Phốt Pho + 01 Bột Than + 01 Tre

- 01 Pháo Hoa Loại Nhỏ = 01 Phốt Pho + 01 Bột Than

- Để sử dụng Pháo Hoa Loại Lớn cần đạo cụ Hương

Pháo Hoa Loại Nhỏ không cần sử dụng đạo cụ

Sử dụng Pháo Hoa Loại Lớn ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

Sử  dụng Pháo Hoa Loại nhỏ ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

 

Sự kiện 2 :Đào mỏ

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S202, S203, S204

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 10h00 ngày 31-08-2017 đến 10h00 ngày 11-09-2017.

Nội dung:

Trong thời gian event, mỗi thành chủ có thể phái 1 quan văn tới mỏ tài nguyên cấp 4 hoặc 5 để tìm báu vật.

Chú ý: Thời gian tìm báu vật là 1 tiếng, không liên quan tới cự li và đẳng cấp quan văn

Phần thưởng :

Người chơi có thể sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau

 

Sự kiện 3 :Bảo rương may mắn

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S202, S203, S204

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 10h00 ngày 31-08-2017 đến 10h00 ngày 11-09-2017.

Nội dung :Mỗi lần chuyển 1000 Vcoin vào trong game sẽ nhận được 1 Bảo rương may mắn

VD: Khi nạp 1000 Vcoin nhận được 1 bảo rương may mắn.

Nạp 999 Vcoin sẽ không nhận được bảo rương may mắn nào

Khi mở bảo rương may mắn, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau :

 

Sự kiện 4 :Tưng bừng mua sắm

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S202, S203, S204

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 10h00 ngày 31-08-2017 đến 10h00 ngày 11-09-2017.

Nội dung :Trong thời gian diễn ra sự kiện BQT Linh Vương Truyền Kỳ sẽ tiến hành giảm giá đặc biệt và bán thêm một số vật phẩm cụ thể như sau:

 

Sự kiện 5: Tưng Bừng Đốt pháo

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S202, S203, S204

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 10h00 ngày 31-08-2017 đến 10h00 ngày 11-09-2017.

Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi khi mua đạo cụ HươngPháo Hoa loại lớn trong Thương Thành tới cuối sự kiện BQT sẽ tổng kết, 3 thành chủ mua nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng cụ thể như sau:

Sau khi kết thúc sự kiện . BQT sẽ tiến hành tổng kết và phát phần thưởng.

Các tin khác