Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Chuỗi sự kiện chào mừng giải phóng Miền Nam thống nhất Đất Nước 26-04-2018

I/ Sự kiện 1 :Truy tìm địa tinh

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S205 – cụm ghép Trường Bản
S202 - cụm ghép Quan Độ

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 17h00 ngày 28-04-2017 đến 10h00 ngày 08-05-2018

Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện tại tất cả các mỏ tài nguyên cấp 2 trở lên xuất hiện bọn quái vật Địa Tinh . Mỏ càng cao số lượng Địa Tinh càng nhiều . Để đem lại thế giới yên bình cho Linh Vương Truyền Kỳ ,các thành chủ hãy mau xuất quân chinh phạt những quân đoàn Địa tinh đồng thời nhận được những phần thưởng thú vị

Thời gian xuất hiện Địa Tinh :

Mỏ cấp 2 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 6 đến 8 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 3 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 8 đến 12 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 4 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 16 tiếng sau sẽ có lại

Mỏ cấp 5 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 24 tiếng sau sẽ có lại.

Sức mạnh quân đội Địa Tinh tương đương với quân đội Mạnh hoạch

Khi tiêu diệt Địa Tinh có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Khi tiêu diệt Địa Tinh Vương có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Sử dụng các vật phẩm Phốt Pho – Bột Than – Tre để ghép thành các loại Pháo Hoa trong mục “Nhiệm Vụ Lễ Tết

- 01 Pháo Hoa Loại = 01 Phốt Pho + 01 Bột Than + 01 Tre

- 01 Pháo Hoa Loại Nhỏ =  01 Phốt Pho  + 01 Bột Than

- Để sử dụng Pháo Hoa Loại Lớn cần đạo cụ Hương

Pháo Hoa Loại Nhỏ không cần sử dụng đạo cụ

 

Sử  dụng Pháo Hoa Loại Lớn ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

Sử  dụng Pháo Hoa Loại nhỏ ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

 

I/ Sự kiện 1 :Truy tìm địa tinh

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S12 - Di Lăng

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 17h00 ngày 28-04-2017 đến 10h00 ngày 08-05-2018

Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện tại tất cả các mỏ tài nguyên cấp 2 trở lên xuất hiện bọn quái vật Địa Tinh . Mỏ càng cao số lượng Địa Tinh càng nhiều . Để đem lại thế giới yên bình cho Linh Vương Truyền Kỳ ,các thành chủ hãy mau xuất quân chinh phạt những quân đoàn Địa tinh đồng thời nhận được những phần thưởng thú vị

Thời gian xuất hiện Địa Tinh :

Mỏ cấp 2 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 6 đến 8 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 3 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 8 đến 12 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 4 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 16 tiếng sau sẽ có lại

Mỏ cấp 5 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 24 tiếng sau sẽ có lại.

Sức mạnh quân đội Địa Tinh tương đương với quân đội Khương Để

Khi tiêu diệt Địa Tinh có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Khi tiêu diệt Địa Tinh Vương có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Sử dụng các vật phẩm Phốt Pho – Bột Than – Tre để ghép thành các loại Pháo Hoa trong mục “Nhiệm Vụ Lễ Tết

- 01 Pháo Hoa Loại = 01 Phốt Pho + 01 Bột Than + 01 Tre

- 01 Pháo Hoa Loại Nhỏ =  01 Phốt Pho  + 01 Bột Than

- Để sử dụng Pháo Hoa Loại Lớn cần đạo cụ Hương

Pháo Hoa Loại Nhỏ không cần sử dụng đạo cụ

 

Sử  dụng Pháo Hoa Loại Lớn ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

Sử  dụng Pháo Hoa Loại nhỏ ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

 

I/ Sự kiện 1 :Truy tìm địa tinh

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S13 - Hứa Xương

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 17h00 ngày 28-04-2017 đến 10h00 ngày 08-05-2018

Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện tại tất cả các mỏ tài nguyên cấp 2 trở lên xuất hiện bọn quái vật Địa Tinh . Mỏ càng cao số lượng Địa Tinh càng nhiều . Để đem lại thế giới yên bình cho Linh Vương Truyền Kỳ ,các thành chủ hãy mau xuất quân chinh phạt những quân đoàn Địa tinh đồng thời nhận được những phần thưởng thú vị

Thời gian xuất hiện Địa Tinh :

Mỏ cấp 2 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 6 đến 8 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 3 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 8 đến 12 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 4 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 16 tiếng sau sẽ có lại

Mỏ cấp 5 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 24 tiếng sau sẽ có lại.

Sức mạnh quân đội Địa Tinh tương đương với quân đội Sơn Việt

Khi tiêu diệt Địa Tinh có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Khi tiêu diệt Địa Tinh Vương có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Sử dụng các vật phẩm Phốt Pho – Bột Than – Tre để ghép thành các loại Pháo Hoa trong mục “Nhiệm Vụ Lễ Tết

- 01 Pháo Hoa Loại = 01 Phốt Pho + 01 Bột Than + 01 Tre

- 01 Pháo Hoa Loại Nhỏ =  01 Phốt Pho  + 01 Bột Than

- Để sử dụng Pháo Hoa Loại Lớn cần đạo cụ Hương

Pháo Hoa Loại Nhỏ không cần sử dụng đạo cụ

 

Sử  dụng Pháo Hoa Loại Lớn ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

Sử  dụng Pháo Hoa Loại nhỏ ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

 

II/ Sự kiện 2 :Đào mỏ

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S202, S205, S501, S12, S13

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 17h00 ngày 28-04-2017 đến 10h00 ngày 08-05-2018

 

Nội dung:

Trong thời gian event, mỗi thành chủ có thể phái 1 quan văn tới mỏ tài nguyên cấp 4 hoặc 5 để tìm báu vật.

Chú ý: Thời gian tìm báu vật là 1 tiếng, không liên quan tới cự li và đẳng cấp quan văn

Phần thưởng :

Người chơi có thể sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau 

 

III/ Sự kiện 3 :Tưng bừng mở hộp

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S202, S205, S501, S12, S13

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 17h00 ngày 28-04-2017 đến 10h00 ngày 08-05-2018

Nội dung :Mỗi lần chuyển 500 Vcoin vào trong game sẽ nhận được 1 Bảo rương may mắn

VD: Khi nạp 1000 Vcoin nhận được 2 bảo rương may mắn.

Nạp 999 Vcoin sẽ nhận được 1 bảo rương may mắn

Khi mở bảo rương may mắn, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau 

STT

Vật phẩm

1

01 Trung cấp man tộc lệnh

2

01 Cao cấp man tộc lệnh

3

01 Binh Thư Dị Lục

 

 
 
Đặc biệt: Người chơi mở nhiều rương may mắn nhất mỗi server sẽ nhận được 1 rương trang bị Bàn Long

 

IV/ Sự kiện 4 :Tưng bừng mua sắm

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S202, S205, S501, S12, S13

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 17h00 ngày 28-04-2017 đến 10h00 ngày 08-05-2018

Nội dung :Trong thời gian diễn ra sự kiện BQT Linh Vương Truyền Kỳ sẽ tiến hành giảm giá đặc biệt và bán thêm một số vật phẩm cụ thể như sau:

Đối với máy chủ S501 – Hổ Lao Quan

 

Đối với các máy chủ S202, S205, S12

Đối với máy chủ S13 giảm giá 25% các vật phẩm trên (so với giá hiện tại trong server)

 

 

Sự kiện 5: Tưng Bừng Đốt pháo

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S202, S205, S501, S12, S13

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 17h00 ngày 28-04-2017 đến 10h00 ngày 08-05-2018

Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi khi mua đạo cụ Hương và Pháo Hoa loại lớn trong Thương Thành tới cuối sự kiện BQT sẽ tổng kết, 3 thành chủ mua nhiêu hương nhất sẽ nhận được phần thưởng cụ thể như sau:

 

Các tin khác