Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Đặc sắc
Chiêu mộ tướng lĩnh 29-05-2014
Chiêu mộ Quan văn
Muốn chiêu mộ Quan văn, người chơi phải xây dựng Quán trọ và Tụ hiền các trong Thành. Hãy vào [Quán trọ] và xem thuộc tính các Quan văn đang chờ chiêu mộ và chi phí chiêu mộ trong danh sách tự tiến cử. Lựa chọn Quan văn mình muốn có rồi click vào nút[Chiêu mộ] để chiêu mộ Quan văn đó. Quan văn được chiêu mộ sẽ tới Tụ hiền các chờ lệnh.
 
 
Danh sách tự tiến cử trong Quán trọ sẽ được cập nhật theo thời gian nhất định, người chơi có thể sử dụng [Tụ hiền bảng] để lập tức cập nhật danh sách này. Đẳng cấp Quán trọ càng cao thì cơ hội thu hút được các Quan văn thuộc tính cao tới càng lớn. Nhưng nếu người chơi muốn chiêu mộ nhiều Quan văn thì phải nâng cấp kiến trúc Tụ hiền các. Cấp độ Tụ hiền các càng cao thì số lượng Quan văn có thể chiêu mộ được càng nhiều.
 
Chiêu mộ Võ tướng
Muốn chiêu mộ Võ tướng, người chơi phải xây dựng Tửu quán và Điểm tướng đài trong Thành. Click vào [Tửu quán] và xem thuộc tính các Quan văn đang chờ chiêu mộ và chi phí chiêu mộ trong danh sách tự tiến cử.
 
 
Lựa chọn Võ tướng muốn chiêu mộ, click vào nút [Chiêu mộ] là được. Võ tướng sau khi chiêu mộ ở tại Điểm tướng đài chờ lệnh. Danh sách tự tiến cử trong Tửu quán sẽ được cập nhật theo thời gian nhất định, người chơi có thể sử dụng [Tụ hiền bảng] để lập tức cập nhật danh sách này. Nhưng sử dụng [Tụ hiền bảng] cần tiêu phí lượng Vcoin nhất định. Đẳng cấp Tửu quán càng cao thì cơ hội thu hút được các Võ tướng thuộc tính cao tới càng lớn. Nhưng nếu người chơi muốn chiêu mộ nhiều Võ tướng thì phải nâng cấp kiến trúc Điểm tướng đài. Cấp độ Điểm tướng đài càng cao thì số lượngVõ tướng có thể chiêu mộ được càng nhiều.
 
Sử dụng đạo cụ để chiêu mộ danh tướng lịch sử. Danh tướng này không những có thuộc tính ban đầu cao, mà mỗi lần nâng cấp đều thu được điểm trưởng thành nhiều hơn.
 
Các tin khác