Đăng nhập
Danh mục
Trang chủ > Tin tức
Cập nhật chuỗi sự kiện tháng 4/2020 08-04-2020

I/ Sự kiện 1 :Truy tìm địa tinh

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S205 - S501 - S12

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 10h ngày 10 - 4 - 2020 đến hết ngày 20 - 4 - 2020

Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện tại tất cả các mỏ tài nguyên cấp 2 trở lên xuất hiện bọn quái vật Địa Tinh . Mỏ càng cao số lượng Địa Tinh càng nhiều . Để đem lại thế giới yên bình cho Linh Vương Truyền Kỳ ,các thành chủ hãy mau xuất quân chinh phạt những quân đoàn Địa tinh đồng thời nhận được những phần thưởng thú vị

Thời gian xuất hiện Địa Tinh :

Mỏ cấp 2 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 6 đến 8 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 3 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 8 đến 12 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 4 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 16 tiếng sau sẽ có lại

Mỏ cấp 5 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 24 tiếng sau sẽ có lại.

Sức mạnh quân đội Địa Tinh tương đương với quân đội Mạnh hoạch

Khi tiêu diệt Địa Tinh có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Khi tiêu diệt Địa Tinh Vương có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Sử dụng các vật phẩm Phốt Pho – Bột Than – Tre để ghép thành các loại Pháo Hoa trong mục “Nhiệm Vụ Lễ Tết

- 01 Pháo Hoa Loại = 01 Phốt Pho + 01 Bột Than + 01 Tre

- 01 Pháo Hoa Loại Nhỏ =  01 Phốt Pho  + 01 Bột Than

- Để sử dụng Pháo Hoa Loại Lớn cần đạo cụ Hương

Pháo Hoa Loại Nhỏ không cần sử dụng đạo cụ

 

Sử  dụng Pháo Hoa Loại Lớn ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

Sử  dụng Pháo Hoa Loại nhỏ ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

 

I/ Sự kiện 1 :Truy tìm địa tinh

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S14 - S15

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 10h ngày 10 - 4 - 2020 đến hết ngày 20 - 4 - 2020

Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện tại tất cả các mỏ tài nguyên cấp 2 trở lên xuất hiện bọn quái vật Địa Tinh . Mỏ càng cao số lượng Địa Tinh càng nhiều . Để đem lại thế giới yên bình cho Linh Vương Truyền Kỳ ,các thành chủ hãy mau xuất quân chinh phạt những quân đoàn Địa tinh đồng thời nhận được những phần thưởng thú vị

Thời gian xuất hiện Địa Tinh :

Mỏ cấp 2 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 6 đến 8 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 3 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 8 đến 12 tiếng sau sẽ có lại.

Mỏ cấp 4 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 16 tiếng sau sẽ có lại

Mỏ cấp 5 Địa Tinh bị tiêu diệt xong trong khoảng ngẫu nhiên từ 12 đến 24 tiếng sau sẽ có lại.

Sức mạnh quân đội Địa Tinh tương đương với quân đội Khương Để

Khi tiêu diệt Địa Tinh có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Khi tiêu diệt Địa Tinh Vương có khả năng thu được một trong những vật phẩm sau :

Sử dụng các vật phẩm Phốt Pho – Bột Than – Tre để ghép thành các loại Pháo Hoa trong mục “Nhiệm Vụ Lễ Tết

- 01 Pháo Hoa Loại = 01 Phốt Pho + 01 Bột Than + 01 Tre

- 01 Pháo Hoa Loại Nhỏ =  01 Phốt Pho  + 01 Bột Than

- Để sử dụng Pháo Hoa Loại Lớn cần đạo cụ Hương

Pháo Hoa Loại Nhỏ không cần sử dụng đạo cụ

 

Sử  dụng Pháo Hoa Loại Lớn ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

Sử  dụng Pháo Hoa Loại nhỏ ra sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

 

 

II/ Sự kiện 2 :Tưng bừng mở hộp

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S202, S205, S501, S12, S14, S15

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 10h ngày 10 - 4 - 2020 đến hết ngày 20 - 4 - 2020

Nội dung :Mỗi lần chuyển 500 Vcoin vào trong game sẽ nhận được 1 Bảo rương may mắn

VD: Khi nạp 1000 Vcoin nhận được 2 bảo rương may mắn.

Nạp 999 Vcoin sẽ nhận được 1 bảo rương may mắn

Khi mở bảo rương may mắn, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau 

STT

Vật phẩm

1

01 Trung cấp man tộc lệnh

2

01 Cao cấp man tộc lệnh

3

01 Binh Thư Dị Lục

4

 01 Cường lực Tẩy tủy đan

 

 
 

Sự kiện 3: Tưng Bừng Đốt pháo

Phạm vi áp dụng sự kiện :

S205, S501, S12, S14, S15

Thời gian diễn ra sự kiện :

Bắt đầu từ 10h ngày 10 - 4 - 2020 đến hết ngày 20 - 4 - 2020

Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi khi mua đạo cụ Hương và Pháo Hoa loại lớn trong Thương Thành tới cuối sự kiện BQT sẽ tổng kết, 3 thành chủ mua nhiêu hương nhất sẽ nhận được phần thưởng cụ thể như sau:

Phần Thưởng Top Hương

Hạng 1:

- code tướng Lữ Bố  (đối với S12, S14, S15)

- 300 cao cấp man tộc lệnh

- 300 đột quyết man tộc lệnh

- 300 Cấm vệ triệu lệnh

- 250 Bạch hổ thần khí bảo đỉnh

- 500 Thiên túc bảo đỉnh (mở ra thần công)

- 10 bảo rương sách kỹ năng

- 1 Rương Trang bị Bàn Long

- 150 Phi dược khiêu chiến (đối với S12, S14, S15)

Hạng 2:

- 200 cao cấp man tộc lệnh

- 200 đột quyết man tộc lệnh

- 300 trung cấp man tộc lệnh

- 150 Bạch hổ thần khí bảo đỉnh

- 250 Thiên túc bảo đỉnh (mở ra thần công)

- 5 bảo rương sách kỹ năng

- 100 Phi dược khiêu chiến (đối với S12, S14, S15)

Hạng 3:

- 100 cao cấp man tộc lệnh

- 100 đột quyết man tộc lệnh

- 150 trung cấp man tộc lệnh

- 75 Bạch hổ thần khí bảo đỉnh

- 100 Thiên túc bảo đỉnh (mở ra thần công)

- 50 Phi dược khiêu chiến (đối với S12, S14, S15)

 

Phần Thưởng Top Pháo loại lớn

Hạng 1:

1 rương trang bị Hỏa Long (đối với S12, S14, S15)

- code tướng Dương Hộ (đối với S12, S14, S15)

- 200 Cao cấp man tộc lệnh

- 200 Đột quyết man tộc lệnh

- 200 Cấm vệ triệu lệnh

- 100 Bạch hổ thần khí bảo đỉnh

- 350 Thiên túc bảo đỉnh (mở ra thần công)

- 1 Tuyệt Thế trang bị bảo rương

- 5 bảo rương sách kỹ năng

- 75 Phi dược khiêu chiến (đối với S12, S14, S15)

Hạng 2:

- 150 cao cấp man tộc lệnh

- 150 đột quyết man tộc lệnh

- 300 trung cấp man tộc lệnh

- 200 Thiên túc bảo đỉnh (mở ra thần công)

- 30 Phi dược khiêu chiến (đối với S12, S14, S15)

Hạng 3:

- 50 cao cấp man tộc lệnh

- 50 đột quyết man tộc lệnh

- 150 trung cấp man tộc lệnh

- 150 Thiên túc bảo đỉnh (mở ra thần công) 

- 20 Phi dược khiêu chiến (đối với S12, S14, S15)

 

Các tin khác